TEK tutkii: Työelämä ja työsuhteet

Mitä tekniikan alan työelämälle kuuluu? Tutkimustuloksistamme selviää muun muassa mitä tekkiläinen tienaa, miltä alan työllisyys näyttää sekä miten yrittäjillä menee.

Vanhemmat pienen lapsen kanssa kotona.

Näin perhevapaisiin suhtaudutaan tekniikan alalla

Perhevapaauudistus on tuttu pienten lasten vanhemmille, ja he kokevat sen edistävän perhevapaiden tasaisempaa jakamista. Tekniikan alalla työskentelevät kokevat työnantajien asenteen tukevan perheitä ja perhevapaiden käyttöön suhtaudutaan työpaikoilla enimmäkseen myönteisesti. Esimerkiksi alle kouluikäisten lasten vanhemmista yli 90 prosenttia arvioi, että työnantaja tukee riittävästi perheen ja työn yhteensovittamista. Toisaalta perhevapaisiin liittyy melkoisesti epätietoisuutta, ja osa pienten lasten vanhemmista kokee vapaiden käytön uhkaavan työuraa.
Piirros henkilöstä, joka kantaa suurta paperipinoa, läppäriä ja kelloa.

Paljonko tekkiläiset tekevät ylitöitä?

Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia päivässä tai neljäkymmentä tuntia viikossa. Ylityö on työtä, joka ylittää nämä enimmäisrajat.
Joukko ihmisiä istuu pöydän ääressä pohtimassa syntyjä syviä.

Yrittäjillä meni hyvin – kaipaavat lisää palveluja

Tekkiläisten yrittäjien ansiot kasvoivat. Päätoimisten keskiarvotulot nousivat yli 10 prosenttia.
Henkilö katsoo puhelinta.

Yrittäjyyskatsaus 2023

Tekkiläisten yrittäjien keskimääräiset tulot kasvoivat varsin hyvin vuoteen 2022 verrattuna, päätoimisilla keskiarvotulot nousivat yli 10 % ja sivutoimisilla 9 %. Valtaosa tekkiläisistä yrittäjistä on yksinyrittäjiä, tyypillisesti yritys tarjoaa palveluita. Kärjessä ovat tietojenkäsittelypalvelut ja arkkitehti-/insinööripalvelut.

Lue lisää
Kuvassa eri ammattien edustajia.

Työehtosopimus on tavallisin syy palkankorotukselle

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten mediaanipalkka oli vuoden 2023 lokakuussa 5 534 euroa kuukaudessa. Alojen ja toimiasemien välillä on suuriakin eroja palkoissa.

Lue lisää
Kaksi kypäräpäistä työmaalla.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 5 597 euroon – Työehtosopimuksen kirjaus tavallisin syy palkankorotukselle

Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus.

Lue lisää
Piirroskuva jossa ihmishahmoja

Työelämä vaatii pian enemmän

Tulevaisuuden työelämä voi olla entistä parempaa, mutta näihin muutoksiin sinun pitää varautua.

Lue lisää
Piirroshahmo pinoaa kirjoja portaiksi.

Ajan puute on suurin este opiskelulle

Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan kolme neljästä vastaajasta kertoo kehittävänsä osaamistaan tavoitteellisesti. Moni haluaisi opiskella nykyistä enemmän.

Lue lisää
Pöydällä on tietokone, kahvikuppi, banaani ja älypuhelin

Sakkaava asuntokauppa heikentää arkkitehtuurin ja rakennusalan työllisyystilannetta

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilanne on pysynyt hyvänä, mutta arkkitehtuurin ja rakentamisen koulutusaloilla työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana peräti 64 prosenttia.

Lue lisää
Tuulivoimaloiden pienoismallit

Tekniikan vastavalmistuneilla riittämättömät taidot kestävään kehitykseen

Tekniikan alan korkeakouluista valmistuneiden kestävän kehityksen kyvykkyydet ovat yllättävän heikot. Erityisen hälyttävä tilanne on tietotekniikan vastavalmistuneiden kohdalla. Ilmiö on huolestuttava, sillä insinöörikunta on ratkaisevassa roolissa vihreässä siirtymässä, ja sen toteuttaminen puolestaan vaatii kestävän kehityksen osaamista.

Tulokset käyvät ilmi TEKin vastavalmistuneiden osaamisen kehittymistä kartoittavasta TEK Graduate Surveysta. Kysely mittaa 30 eri osaamisalueen koettua tärkeyttä ja kehittymistä opinnoissa sekä koettua tärkeyttä työelämässä. Yksi näistä osaamisalueista on kestävä kehitys.

Lue lisää
Yrittäjä istuu läppärin ääressä.

Päätoimisten yrittäjien ansiot nousivat

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenistössä päätoimisten yrittäjien vuosiansioiden keskiarvo kasvoi vuodessa liki 10 prosenttia ja oli työmarkkinatutkimuksen mukaan lähes 79 400 euroa. Mediaanitulo pysyi samana kuin 2021.

Päätoimisten yrittäjien laskutettujen päivien keskihinta nousi merkittävästi. Keskihinta oli lähes 1 100 euroa vuonna 2022, kun se vuotta aiemmin oli noin 700 euroa.

Lue lisää
mies näyttää talopiirustusta

Arkkitehtien palkat matavat monesta syystä

Tekkiläisten arkkitehtien ja muiden tutkintojen suorittaneiden välillä vallitsee palkkaero, joka johtuu työtehtävistä, toimialoista ja johtopaikkojen vähäisyydestä.

Lue lisää
Kaksi henkilöä katselee läppäriä pöydän ääressä.

Yrittäjyyskatsaus 2022

Päätoimisten tekkiläisten yrittäjien tulot kasvoivat, sivutoimisten taas laskivat vuoteen 2021 verrattuna. Tekkiläinen yrittäjyys on tyypillisesti sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista tai lisäansioiden hankintaa.

Lue lisää
Maahan pudonnut kuumailmapallo.

Reaalipalkat laskivat

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten mediaanipalkka oli lokakuussa 2022 3,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan kuluttajahinnat nousivat kuitenkin 8,3 prosenttia.

Lue lisää
Ostoskärry makaa kyljellään lumessa.

TEK: Diplomi-insinöörien ostovoima heikkeni – "Ostovoiman säilyttäviin palkankorotuksiin on varaa"

Diplomi-insinöörin mediaanikuukausipalkka nousi viime vuonna 3,7 prosenttia edellisvuodesta 5 420 euroon. Diplomi-insinöörien ostovoima kuitenkin heikkeni, koska samaan aikaan kuluttajahinnat nousivat 8,3 prosenttia. TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki perää yrityksiltä nyt vastuullisuutta.

Lue lisää
Henkilöitä istuu TFiF-TEK Loungessa Turussa.

Suuri osa teekkareista koulutusalansa töissä kesäisin

Suurimpien tekniikan koulutusalojen opiskelijoista valtaosa työskentelee koulutusalaansa vastaavissa töissä kesäisin. Uskollisimpia alalleen ovat kone- ja energiatekniikkaa opiskelevat, kertoo Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijatutkimus. Parhaat kesäpalkat ovat ICT-alaa ja prosessi- ja materiaalitekniikkaa opiskelevilla.

Lue lisää
Kolme henkilöä kävelee rappusissa.

Työttömyystilastot

Syyskuussa 2022 työttöminä tai kokonaan lomautettuna oli 2101 diplomi-insinööriä tai arkkitehtia. Määrä on laskenut vuodessa 15 %. Tekniikan jatkotutkinnon suorittaneita oli työttömänä tai lomautettuna 135. Kokonaan työttömiä diplomi-insinöörejä tai arkkitehteja oli syyskuussa noin 2,8 % vastaavasta työvoimasta.

Lue lisää
Opiskelijoita kävelee rappusissa.

Yritykselle tehty diplomityö tuo ulkomaalaiselle osaajalle työpaikan

Laadukas työllistyminen on neljä kertaa todennäköisempää kuin muualle tehdyn lopputyön kautta.

Lue lisää

Työmarkkinatutkimus: Ulkomaille lähtö kannatti

Ulkomaille töihin lähteneistä Tekniikan alkateemiset TEKin jäsenistä lähes jokainen on tyytyväinen.

Lue lisää

Vastavalmistuneiden työttömyys vähentynyt huimasti

Vastavalmistuneiden, työttömänä olevien tekniikan alan yliopistokoulutettuja määrä on laskenut vuodessa 29 prosenttia. Tammikuussa oli kokonaan työttömänä 83 henkilöä.

Lue lisää
ihmisiä hallissa

Yrittäjäjäsenten ansiot nousivat

Päätoimisten yrittäjäjäsenten mediaanivuosiansio oli viime vuonna 60 000 euroa. Edellisenä vuonna summa oli 53 500 euroa. Myös sivutoimiset yrittäjät kasvattivat ansioitaan.

Lue lisää
Palkkaero 2021 karttana.

Uudenmaan ja muun Suomen välillä vallitsee sitkeä palkkaero

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten palkat ovat noin kahdeksan prosenttia korkeammat Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. Ero ei ole muuttunut miksikään vuosiin.

Lue lisää
Kaksi henkilöä toimistolla

Työmarkkinatutkimus 2021

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2021 lokakuussa 5 225 euroa ja keskipalkka 5 687 euroa. Työmarkkinatutkimus luotaa tekkiläisten työelämää ja palkkoja.

Lue lisää
Luova teknologia

Diplomi-insinöörin tunnelma koheni ja palkka nousi 5 225 euroon

Diplomi-insinöörit pitävät nyt työpaikkansa tilannetta ja omaa tilannettaan lähitulevaisuudessa selvästi parempana kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää
People in an office

Kielivaatimukset ja ennakkoluulot hankaloittavat maahanmuuttajien rekrytointia tekniikan alalla

Maahanmuuttajilla on tunnetusti huonompi työmarkkinatilanne kuin suomalaisilla. Monet heidän kohtaamansa haasteet työmarkkinoilla johtuvat rekrytointikäytännöissä ja palkkaamisperusteissa esiintyvästä syrjinnästä ja ennakkoluuloista.

Lue lisää

Palkkaero kasvaa matkalla johtoon

Naisten ja miesten mediaanipalkoissa on eroa. Mediaanimies tienaa 7 000 euroa vuodessa enemmän kuin mediaaninainen. Ylimmässä johdossa ero on 15 000 euroa.

Lue lisää