Ilmoituskanava

TEKissä on käytössä EU:n Whistleblower-direktiiviin mukaisen ilmoittajansuojelulain velvoittama anonyymi kanava väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Kenestä ilmoitus voidaan tehdä ja millaisista asioista voi ilmoittaa?

 

Ilmoituskanavan kautta voit ilmoittaa TEKin työntekijöiden tai muiden organisaatioon liittyvien henkilöiden tekemistä rikoksista tai vakaviin rikkomuksiin liittyvistä tiedoista.

Voit ilmoittaa EU-oikeuden loukkauksista, kansallisen lainsäädännön vakavista rikkomuksista tai muista vakavista sekoista, kunhan asia koskee organisaatioon liittyviä henkilöitä (ks. yllä). Ilmoitus voi liittyä epäilyyn tai todelliseen tietoon rikkomuksesta.

Ilmoituskanavaa ei voi käyttää jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseen eikä palautteen antamiseen.

Kanavan kautta voit ilmoittaa myös ennen ilmoituskanavan perustamista tapahtuneita asioita.

 

Miten ilmoitus laaditaan?

 

Ilmoitus laaditaan kirjallisesti ja anonyymisti digitaalisen ratkaisun kautta, jota hallinnoi ulkopuolinen toimittaja.

  • Siirry ilmoituskanavasivulle. Oletuskielenä portaalissa on englanti, voit vaihtaa kielen oikeasta yläkulmasta.

  • Jos olet tekemässä uutta ilmoitusta, valitse ”Tee ilmoitus”. Täytä lomake mahdollisimman tarkkaan, jotta ilmoituksen käsittelijä saa tarkan kuvan tapahtuneesta. Voit lisätä myös liitteitä (JPG, PNG, PDF, XLS, XLSX), liitteiden metatiedot poistetaan tallennuksen yhteydessä automaattisesti yksityisyytesi varmistamiseksi. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat ilmoituskoodin.

  • Muistathan ottaa ilmoituskoodin talteen, koska vain sen avulla voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja pääset halutessasi vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin tai muuten täydentämään ilmoitustasi. Jos hukkaat ilmoituskoodisi, täytyy ilmoitus tehdä uudelleen.

  • Ilmoituskanavan aloitussivulta pääset palaamaan koodisi avulla tekemääsi ilmoitukseesi.

Ilmoituksen vastaanottaa TEKin käsittelijätiimi. Ilmoittaja saa kuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta viimeistään seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä. Lisäksi ilmoittajan saa palautteen ilmoitukseensa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vastaanottokuittauksesta. 

Ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittelyssä varmistetaan ilmoittajan ja ilmoituksessa mahdollisesti mainittujen henkilöiden henkilötietojen luottamuksellisuus.

Ilmoituskanavassa käytettävälle tietojärjestelmälle on asetettu useita tiukkoja turvallisuusvaatimuksia, jotka muun muassa varmistavat tietojen nimettömyyden ja luottamuksellisuuden. Tämä tarkoittaa, että henkilö, joka tekee ilmoituksen ilmoituskanavan kautta, on nimetön ja pysyy halutessaan nimettömänä. Tämä tarkoittaa myös, että järjestelmä ei kirjaa IP-osoitteita, kaikista ladatuista tiedostoista poistetaan metatiedot ja kaikki tiedonsiirto ja tietojen tallennus on salattu.
 

Ilmoituksen vastaanottaja on salassapitovelvollinen ilmoitukseen liittyvien tietojen suhteen.