TEK tutkii: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Onko työpaikkojen vakiopuheenaiheena yhdenvertainen rekrytointi vai asiattomat vitsit? Miten sukupuoltenvälinen tasa-arvo toteutuu? Entä kuinka työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen sujuu? Tutustu tuloksiimme!

Henkilö istuu portaalla läppäri sylissään, vieressä sateenkaaren värinen juomapullo.

Naiset ja muunsukupuoliset kokevat enemmän seksuaalista häirintää kuin miehet

Muunsukupuolisten tilanne työyhteisössä on selvästi heikompi kuin miesten tai naisten. Sateenkaareviin vähemmistöihin kuuluvat korkeakoulutetut kokevat enemmän häirintää ja toisaalta luottavat vähemmän työnantajan puuttumiseen, selviää akavalaisten liittojen kyselystä.
Susanna Bairoh.

Blogi: Yhdeksän insinööriä ja yksi nainen

Tutkin työkseni tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta tekniikan alalla. Sukupuolten epätasa-arvo johtotehtäviin etenemisessä jaksaa kummastuttaa. Useat tutkimukset havainnollistavat, miten meriitit tarttuvat miehiin.
Vanhemmat vauvan kanssa, toinen vanhempi on tietokoneen ääressä ja toinen pitää vauvaa.

Joka neljäs vauva-arkea elävä pelkää perhevapaan haittaavan urakehitystä

Alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmista joka neljäs (24 %) arvioi, että perhevapaan käyttäminen vaikuttaa haitallisesti urakehitykseen. Kaikista vastaajista luku on 12 %. Tulos selviää Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksesta 2023. Vastaajat ovat TEKin jäseniä ja työskentelevät tekniikan alalla.
Joukko opiskelijoita aurinkopaneelin äärellä.

Tekniikan alalla pysyvät ne, jotka kokevat kuuluvansa joukkoon

Teekkarimiehet ja teekkarinaiset kokevat kuuluvansa opiskelijayhteisöönsä, mutta tekniikan alalle miehet kokevat kuuluvansa vahvemmin kuin naiset. Heikoin kuulumisen kokemus on sukupuolivähemmistöillä. Mistä kenkä puristaa?

Read more
50 euron seteli roikkuu ilmapalloon kiinnitettynä taivaalla.

Kolumni: Tekniikan ala ei nosta naisia tulokärkeen

Vuoden 2022 kovatuloisimpien kärki on vahvasti tekniikkavetoinen. Miksi tekniikan alalla kuitenkin vain miehet näyttävät nousevan tulokärkeen?

Lue lisää
Ihminen istuu kasvot käsiinsä haudattuina, iso tumma varjo tavoittelee ihmistä.

Tutkimus: Seksuaalinen häirintä työelämässä

Akavalaisten liittojen kyselyssä suurin osa vastaajista ei ole havainnut seksuaalista häirintää työyhteisössään viimeisen kolmen vuoden aikana. Kuitenkin silloin, kun seksuaalista häirintää ilmenee, on työyhteisöjen puuttumisessa asiaan selvästi parantamisen varaa.

Lue lisää
Joukko opiskelijoita Turun yliopiston Aurum-rakennuksen portailla

Kolumni: Ennätysmäärä ei riitä

Naisten osuus tekniikan alan yliopistokoulutukseen hakeutuvista on noussut tasaisesti viime vuodet. Vuonna 2022 hakijoiden ja opintonsa aloittaneiden joukossa oli enemmän naisia kuin koskaan. Ennätysmäärä ei kuitenkaan riitä: naisten osuus on noussut kolmannekseen, mutta tekniikan osaajia tarvitaan edelleen lisää.

Lue lisää
Sofia Saarinen nojaa toimistohyllyyn.

"Kiitos, että sait mut ajattelemaan" – Yhdenvertaisuusoppaan tekijä haluaa opiskelijoiden voivan paremmin

Sofia Saarinen koosti TEKin projektityönä opiskelijoille yhdenvertaisuusoppaan. Saarisen mukaan yhdenvertaisuuden kultaisin ohje on: kuuntele ja opi.

Lue lisää
Susanna Bairoh.

TEK: Tekniikan yo-koulutuksen aloittajista pitäisi olla 40% naisia v. 2030

Naisten määrää tekniikan alalla on yritetty kasvattaa vuosikymmenien ajan. Siinä ei kuitenkaan ole onnistuttu: Suomessa tekniikan ammattilaisista vain joka viides on nainen. Syyksi esitetään usein, että naisilta puuttuu luontainen kiinnostus tekniikkaan. Puuttuva kiinnostus ei kuitenkaan ole syy vaan seuraus: tekniikan ala on rakennettu miehiseksi.

Lue lisää
Joukko ihmisiä istuu pöydän ääressä.

90 % kokee, että voi olla oma itsensä tekniikan alalla

Selvä enemmistö on ylpeitä tekniikan alalla työskentelystä tai opiskelusta. Engineers Finlandin uraauurtava tutkimus perehtyi ensimmäisenä Suomessa kuulumisen kokemuksiin tekniikan alalla. Noin 80 % vastaajista koki kuuluvansa alalle.

Lue lisää
kahvikuppi, johon heijastuu sateenkaari

Sateenkaareva ura on työläämpi

Sukupuolten välillä on huomattavia eroja siinä, pelkääkö opiskelija tulevansa työurallaan syrjityksi. Eniten pelkoa syrjinnästä on lhbtiq+-opiskelijoilla.

Lue lisää
Graafi: Pelkään että tulen syrjityksi tulevalla työurallani

Lähes puolet sateenkaarevista opiskelijoista pelkää tulevansa urallaan syrjityksi

Tekniikan alan opiskelijoista seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat näkevät tulevaisuudessa enemmän riskejä kuin ne, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin.

Lue lisää
Susanna Bairoh ja Sanna Putila ulkona.

Tutkimus: Etuoikeuksien purkaminen tuntuu miehistä syrjinnältä

Naisiin kohdistuva syrjintä on yhä merkittävä ongelma tekniikan alalla, mutta tuore tutkimus nostaa esiin myös miesten syrjintäkokemuksia. Miesten kokema syrjintä tekniikan alalla liittyy usein toimiin, jotka edistävät tasa-arvoa.

Lue lisää
opiskelija kantaa kassia, jossa on sateenkaarikuosi

TEKin opiskelijatutkimus: Vähemmistöön kuuluminen altistaa häirinnälle

Tekniikan alalla vähemmistöihin kuuluvat opiskelijat kohtaavat enemmän häirintää ja epäasiallista kohtelua kuin opiskelijat, jotka eivät kuulu vähemmistöihin. Kokemukset liittyvät esimerkiksi ulkopuolelle jättämiseen, osaamisen vähättelyyn, asiattomiin kommentteihin sekä seksuaaliseen häirintään.

Lue lisää
People in an office

Kielivaatimukset ja ennakkoluulot hankaloittavat maahanmuuttajien rekrytointia tekniikan alalla

Maahanmuuttajilla on tunnetusti huonompi työmarkkinatilanne kuin suomalaisilla. Monet heidän kohtaamansa haasteet työmarkkinoilla johtuvat rekrytointikäytännöissä ja palkkaamisperusteissa esiintyvästä syrjinnästä ja ennakkoluuloista.

Lue lisää
TEKin inklusiivisesta johtamisesta kirjoittanut diplomityöntekijä Olli Kiikkilä kuvattuna työpaikallaan Spektri Business Parkin aulassa.

Inklusiivinen johtaja ymmärtää erilaisuutta

Osallistava johtaja rakentaa tiimin me-henkeä, mutta huomioi myös yksilön tarpeet, selvisi Olli Kiikkilän diplomityöstä.

Lue lisää

Palkkaero kasvaa matkalla johtoon

Naisten ja miesten mediaanipalkoissa on eroa. Mediaanimies tienaa 7 000 euroa vuodessa enemmän kuin mediaaninainen. Ylimmässä johdossa ero on 15 000 euroa.

Lue lisää
Yhdenvertaisuus, työelämä, yhteistyö

Yhdenvertaisuus työelämässä (2020)

Yhdenvertaisuus on tekkiläisten työpaikoilla vaihtelevasti esillä. Osalla työpaikoista on hyviä yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä, osalla työpaikoista taas rajuakin syrjintää.

Lue lisää
Yhteistyö, tulevaisuus, VR-lasit, arkkitehti

Valitaanko pätevä vai nainen? (2019)

Tasa-arvoa pidetään tekniikan alalla tärkeänä, mutta sen toteutumiseen ja edistämiseen panostetaan harvoin. Yrityksissä, joissa on asetettu tasa-arvotavoitteita on myös saavutettu kehitystä.

Lue lisää
image with text

THL:n Segregaation purku -hankkeen työkalut

THL:n Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hankkeessa on tuotettu uusia työkaluja, keinoja ja suosituksia tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi työpaikoilla. Tutustu esimerkiksi tasa-arvon tarkistuslistaan.

Lue lisää