Päätoimen kuukausiansio 2021

Diplomi-insinöörin tunnelma koheni ja palkka nousi 5 225 euroon

|
Uutinen
Kuuntele

Diplomi-insinöörit pitävät nyt työpaikkansa tilannetta ja omaa tilannettaan lähitulevaisuudessa selvästi parempana kuin vuotta aiemmin.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2021 lokakuussa 5 225 euroa kuukaudessa ja keskiarvopalkka 5 687 euroa kuukaudessa. Vuoden 2021 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien vastaavat palkkaluvut olivat 3 720 ja 3 770 euroa.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksesta.

Arkkitehtien mediaanipalkka oli 4 520, matemaattis-luonnontieteellisen maisteritutkinnon suorittaneiden 4 770 ja tieteellisen jatkotutkinnon suorittaneiden 5 520 euroa kuukaudessa. Myös näissä tutkintoryhmissä palkkakehitys oli plussan puolella. Vastaajamääriltään pienemmissä ryhmissä tuloksiin liittyy kuitenkin enemmän epävarmuutta, ja vuosittaiset heilahtelut eri suuntiin eivät ole harvinaisia.

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 75 prosenttia arvioi, että palkka oli noussut edellisvuodesta. Selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 64 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen eli niin sanotun meriittikorotuksen oli saanut puolestaan 29 prosenttia tällaisista vastaajista.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytetään teollisuudessa, jossa kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 7 prosenttia vuosiansioista.

Työpaikkansa tilannetta piti vakaana tai melko vakaana 86 prosenttia

Vastaajat arvioivat sekä työpaikkansa tilanteen että oman tilanteensa lähitulevaisuudessa selvästi paremmaksi kuin vuotta aiemmin. Työpaikkansa tilannetta piti vakaana tai melko vakaana 86 prosenttia kokopäivätyössä olleista vastaajista, ja omaa tilannettaan 91 prosenttia. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 71 prosenttia (työpaikan tilanne) ja 83 prosenttia (oma tilanne).

Työttömänä tai lomautettuna oli yhteensä 2,6 prosenttia vastanneista, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 4,5 prosenttia.

TEKin työmarkkinatutkimus tehtiin loka–marraskuussa 2021, ja siihen vastasi noin 9 100 jäsentä. Suurin osa vastaajista työskenteli asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla. Yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto.

Mediaanipalkka toimiasemittain 2021