Työmarkkinatutkimus: Ulkomaille lähtö kannatti

|
Uutinen

Ulkomaille töihin lähteneistä Tekniikan akateemiset TEKin jäsenistä lähes jokainen on tyytyväinen.

Ulkomaille vetävät ammatilliset kehittymismahdollisuudet, hyvät palkat ja elintaso. Takaisin Suomeen houkuttelevat läheiset, puhdas luonto, toimiva yhteiskunta sekä työn ja muun elämän tasapaino.

Tekniikan akateemiset TEK tekee ulkomaanpalkkatutkimuksen joka kolmas vuosi. Tavoitteena on selvittää ulkomailla työskentelevien palkkoja, muita työsuhteen ehtoja ja tyytyväisyyttä ulkomailla työskentelyyn.

Kohderyhmänä ovat ulkomailla eli muualla kuin Suomessa työskentelevät tekkiläiset. Vuonna 2021 tutkimukseen vastasi 119 henkilöä 32 eri maasta. Vastaajien mediaani-ikä oli 46 vuotta. Vastaajista miehiä oli 86 prosenttia ja naisia 14 prosenttia.

Katso taulukot ja grafiikat näköislehdestämme

Lue lisää tutkimustuloksista ja ulkomaanpalkoista