Kuva toimistosta

Yrittäjäjäsenten ansiot nousivat

|
Uutinen

Päätoimisten yrittäjäjäsenten mediaanivuosiansio oli viime vuonna 60 000 euroa. Edellisenä vuonna summa oli 53 500 euroa. Myös sivutoimiset yrittäjät kasvattivat ansioitaan.

Kuvateksti: Työn alla. – Ajamme yhdistelmävakuutusta, joka mahdollistaisi palkka- ja yrittäjätyön samanaikaisen vakuuttamisen. Lisäksi edistämme eläke- ja työttömyysturvalakien yrittäjämääritelmien ja niiden tulkintojen yhtenäistämistä, yrittäjyysvastaava Martti Kivioja kertoo TEKin vaikuttamistavoitteista.

Tekniikan akateemiset TEKin päätoimiset ja sivutoimiset yrittäjäjäsenet ansaitsivat viime vuonna enemmän kuin toissa vuonna. Yritystoimintaan liittyvä mediaanibruttovuosiansio oli päätoimisilla yrittäjillä 60 000 euroa, kun se edeltävänä vuonna oli 53 500 euroa.

Sivutoimisilla yrittäjillä mediaaniansio nousi 2 200 eurosta 3 000 euroon. Kevytyrittäjien mediaaniansio laski 2 000 eurosta 1 500 euroon. Kevytyrittäjä on henkilö, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti perustamatta omaa yritystä. Kevytyrittäjä laskuttaa työstä jonkin laskutuspalveluyrityksen kautta.

Tiedot perustuvat TEKin omaan työmarkkinatutkimukseen. Sen mukaan 94 prosenttia vastanneista TEKin yrittäjäjäsenistä edustaa alle 10 hengen mikroyrityksiä. 73 prosenttia ilmoitti olevansa yksinyrittäjä. Yrittäjien keskiarvoansiot ylittävät selvästi mediaaniansiot.

Päätoimisten yrittäjien keskiarvoansio oli 72 525 euroa, sivutoimisten 7 638 ja kevytyrittäjien 6 268. Keskiarvoansiot olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Laskutettavan päivän keskiarvo oli päätoimisilla yrittäjillä noussut 650 eurosta 700 euroon.

Laskutettavan päivän keskiarvo oli päätoimisilla yrittäjillä noussut 650 eurosta 700 euroon.

– Pienessä vastaajamäärässä pienikin joukko voi vaikuttaa keskiarvoon paljon ja siksi keskiarvon kasvu on pienempi kuin mediaanin kasvu, Tekniikan akateemiset TEKin yrittäjyysvastaava Martti Kivioja kertoo.

Vastaajista 159 oli päätoimisia yrittäjiä, 307 sivutoimisia yrittäjiä ja 69 kevyt-yrittäjiä. Tekkiläisistä pää- tai sivutoimisia yrittäjiä on noin kuusi prosenttia.

Työmarkkinatutkimuksesta selvisi myös, että TEKin yrittäjäpalveluja käyttäneet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamansa palveluun. 

– Valitettavan moni on kuitenkin tietämätön tarjonnasta. Moni toivoi avoimissa vastauksissa koulutusta muun muassa oman osaamisen tunnistamiseen ja myyntiin. Näistä TEK onkin jo järjestänyt koulutuksia ja valmennuksia joko itse tai yhdessä muiden kanssa. Kannattaakin tutustua myös TEKin sivuilla oleviin tallenteisiin, Kivioja kehottaa.

– Toiveissa oli myös työnvälityspalveluita. Työpaikkoja voikin ilmoittaa ja etsiä LinkedInin TEKRekry-ryhmässä. Verkostoituminen taas onnistuu esimerkiksi TEKin Yrittäjäklubin Facebook-ryhmässä.