Ostoskärry makaa kyljellään lumessa.

TEK: Diplomi-insinöörien ostovoima heikkeni – "Ostovoiman säilyttäviin palkankorotuksiin on varaa"

|
Uutinen

Diplomi-insinöörin mediaanikuukausipalkka nousi viime vuonna 3,7 prosenttia edellisvuodesta 5 420 euroon. Diplomi-insinöörien ostovoima kuitenkin heikkeni, koska samaan aikaan kuluttajahinnat nousivat 8,3 prosenttia. TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki perää yrityksiltä nyt vastuullisuutta.

Tekniikan akateemiset TEKin tuoreen työmarkkinatutkimuksen mukaan vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli 5 420 euroa kuukaudessa lokakuussa 2022. Mediaanipalkka nousi 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Myös muissa tutkintoryhmissä palkkakehitys oli plussan puolella. Eniten nousi tieteellisen jatkotutkinnon eli tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka, 5,9 prosenttia.

Reaaliansiot ovat laskeneet reilusti ja jos kehitys jatkuu, niin kyllä se vähentää kotimaista kuluttamista.

Vaikka nimellispalkat nousivat, reaalipalkat laskivat. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli lokakuussa 8,3 prosenttia.

– Reaaliansiot ovat laskeneet reilusti ja jos kehitys jatkuu, niin kyllä se vähentää kotimaista kuluttamista. Tästä taas seuraa se, että ennustetusta taantumasta tulee syvempi ja pidempi kuin jos suomalaista ostovoimaa pidetään yllä, Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki sanoo.

Hankamäki muistuttaa myös, että mennyttä on melko mahdotonta kuroa kiinni, mutta tulevaisuuteen voimme vaikuttaa.

– Vääryys on tapahtunut, mutta peräänkuulutan yrityksiltä nyt vastuullisuutta. Teollisuusyritysten taloustilanne on hyvä ja tilauskannat vahvat. Ostovoiman säilyttäviin palkankorotuksiin on varaa.

 

Työpaikan vaihto nostaa palkkaa eniten

 

Kokopäivätyössä olleista vastaajista 81 prosenttia arvioi, että palkka oli noussut edellisvuodesta. 11 prosentilla palkka oli pysynyt ennallaan ja 3 prosentilla palkka oli laskenut.

Selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 66 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen eli niin sanotun meriittikorotuksen oli saanut puolestaan 30 prosenttia tällaisista vastaajista. 13 prosenttia palkankorotuksen saaneista kertoi korotuksen syyksi uuden tehtävän samalla työnantajalla, ja samoin 13 prosenttia oli saanut palkankorotuksen vaihdettuaan työpaikkaa.

– Suurimmat korotukset maksettiin työpaikkaa vaihtaneille. Heidän kuukausipalkkansa nousi keskimäärin 785 euroa. Aikaisemmatkin tutkimuksemme osoittavat, että työpaikan vaihto on paras keino saada kunnollinen palkankorotus, Tekniikan akateemiset TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen sanoo.

Työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu tehtiin loka–marraskuussa 2022, ja kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia saatiin noin 9 100, ja vastausprosentti oli noin 20. Vastaajien määrä ja vastausprosentti olivat samat kuin edellisvuonna.

Vastaajista miehiä oli 74 ja naisia 26 prosenttia. Mediaani-ikä oli 42 vuotta. Valtaosa vastaajista eli 91 prosenttia oli kokopäivätyössä. Kokopäivätyössä olleista vastaajista 85 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla, ja heistä noin puolet teollisuuden palveluksessa. Päätoimisten yrittäjien osuus oli 1,4 prosenttia. Työttömänä tai lomautettuna oli 2,2 prosenttia vastaajista.

Taulukko mediaanipalkoista.