Opiskelijoita kävelee rappusissa.

Yritykselle tehty diplomityö tuo ulkomaalaiselle osaajalle työpaikan

|
Uutinen

Laadukas työllistyminen on neljä kertaa todennäköisempää kuin muualle tehdyn lopputyön kautta.

Ratkaiseva vaihe ulkomaalaisen opiskelijan työllistymisessä ja Suomeen jäämisessä on diplomityön tekeminen yritykselle. Näin tehdessään EU:n ulkopuolelta tuleva opiskelija saa hyvin koulutustaan vastaavan työpaikan neljä kertaa todennäköisemmin kuin jos diplomityö on tehty muualle kuin yksityiselle sektorille. Tulos käy ilmi Tekniikan akateemiset TEKin Graduate Survey -kyselystä.

– Jos keskimääräisellä oman alan työkokemuksella varustettu ulkomaalainen opiskelija tekee diplomityönsä nimenomaan yksityiselle sektorille, laadukkaan työllistymisen todennäköisyys jo valmistumisvaiheessa on 70 prosenttia. Laadukkaalla tarkoitetaan kokopäiväistä ja koulutusta hyvin vastaavaa työtä. Jos opiskelija tekee di-työnsä muualle kuin yksityiselle sektorille, vastaavan työllistymisen todennäköisyys on ainoastaan 16 prosenttia, kertoo TEKin tutkija Arttu Piri.

Yhteistyö yksityisellä sektorilla on ihan omassa luokassaan hyvään työllistymiseen vaikuttavana tekijänä.
- Arttu Piri

Opetushallituksen tilastojen mukaan vain noin 30 prosenttia ei-suomalaisista ICT-alan diplomi-insinööreistä on työllistynyt Suomessa asiantuntijatehtäviin kolmen vuoden kuluessa valmistumisestaan. Jopa 50 prosenttia on sen sijaan muuttanut tässä ajassa kokonaan pois Suomesta.

– Nämä ovat karuja tilastoja. Osaajapula ei ole poistunut mihinkään. Ikäluokkien pienentyessä meidän on tehtävä konkreettisia tekoja helpottaaksemme tänne muualta opiskelemaan tulleiden työllistymistä nimenomaan Suomessa. Täällä syntyneiden tekniikan yliopistokoulutuksen suorittaneiden määrä ei yksinkertaisesti riitä työelämän tarpeisiin, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Osaajapula ei ole poistunut mihinkään.
- Jari Jokinen

Etulyöntiasema kansalaisuudesta riippumatta

Tutkimus osoittaa, että kansalaisuuden merkitys on kuviteltua pienempi tekniikan alan opiskelijoiden työllistymisessä. Sekä suomalaiset että ulkomaalaistaustaiset opiskelijat työllistyvät hyvin, jos di-työ tehdään yritykseen. Suomalaisille opiskelijoille yksityiselle sektorille tehty lopputyö tuo hyvän työpaikan 86 prosentin ja muualle tehty lopputyö 34 prosentin todennäköisyydellä.

– Analyysissä tulee esiin, kuinka keskeistä di- ja arkkitehtiopiskelijoiden työllistymiselle on jo valmistumisvaiheessa tehty yhteistyö yksityisen sektorin kanssa. Kansalaisuus vaikuttaa, kuten myös oman alan työkokemus, mutta yhteistyö yksityisellä sektorilla on ihan omassa luokassaan hyvään työllistymiseen vaikuttavana tekijänä. Osaajapulan näkökulmasta ongelmallista on, että suomalaisiin verrattuna niin pieni osa ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista pääsee tekemään di-työnsä firmoihin. Mutta kun ongelma on paikannettu, on helpompi löytää ratkaisuja, Piri toteaa.

TEKin ja yliopistojen yhteinen TEK Graduate Survey -palautekysely selvittää laajasti DI:ksi ja arkkitehdeiksi valmistuneiden tilannetta valmistumisvaiheessa. Kyselyyn vastaa vuosittain noin 2 000 opiskelijaa.

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus