Arkkitehdit tutkivat kuvaa pöydän ääressä.
Korota itse. TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen suosittelee arkkitehtejä ja muitakin pyytämään tarpeeksi suurta aloituspalkkaa ja kysymään palkankorotusta silloin, kun tuntuu, että on sellaisen ansainnut.

Arkkitehtien palkat matavat monesta syystä

|
Uutinen

Tekkiläisten arkkitehtien ja muiden tutkintojen suorittaneiden välillä vallitsee palkkaero, joka johtuu työtehtävistä, toimialoista ja johtopaikkojen vähäisyydestä.

Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläisten arkkitehtien palkat ovat alemmat kuin muiden järjestön jäsenten, kuten diplomi-insinöörien tai filosofian maistereiden.

TEKin palkkatutkijan Tuunia Keräsen mukaan ero syntyy useista eri tekijöistä.

– Arkkitehdeistä suurempi osa työskentelee asiantuntijatehtävissä, joissa palkkataso on matalampi kuin keskijohdon tai johdon tehtävissä.

Työaikakäytännöt ovat arkkitehtitoimistoissa aika sekalaisia.
- Jussi Nousiainen

Vuoden 2022 työmarkkinatutkimuksen mukaan arkkitehdeistä työskentelee asiantuntijatehtävissä 77 prosenttia, keskijohdon tehtävissä 17 ja johtotehtävissä 5, kun taas diplomi-insinööreistä työskentelee asiantuntijatehtävissä 65 prosenttia, keskijohdon tehtävissä 22 ja johtotehtävissä 11. Eroa selittää myös se, että arkkitehdeistä valtaosa työskentelee suunnittelualalla ja kuntasektorilla, joissa palkkataso on matalampi kuin esimerkiksi teollisuudessa.

– Arkkitehdeistä työskentelee näillä aloilla yhteensä 88 prosenttia kun taas diplomi-insinööreistä 18 prosenttia. Tekkiläisistä aloista palkkataso on matalin yliopistosektorilla, mutta tämän jälkeen tulevat suunnitteluala ja kuntasektori.

TEKin asiantuntijan ja YTN:n arkkitehtisuunnittelualan sopimusalavastaavan Jussi Nousiaisen mukaan palkkatason lisäksi ongelmana on harmaan työn tekeminen.

– Työaikakäytännöt ovat arkkitehtitoimistoissa aika sekalaisia. Jengi tekee paljon palkattomia ylitöitä, työaikakirjaukset ovat usein vain kirjauksia asiakkaalta laskutettavasta työstä eikä todellisista tunneista.

Silmiinpistävää on, että arkkitehtiporukan keskipalkat pienenevät uran loppua kohden, kun diplomi-insinöörien ja filosofian maistereiden keskipalkat nousevat. Nousiaisen mukaan tähänkin on monta syytä.

– Arkkitehdeissä kokeneempien päässä on lähes pelkästään asiantuntijoita, kun muissa tutkintoryhmissä on suhteellisesti enemmän johtoa ja keskijohtoa. Arkkitehdeissä johtoa ja keskijohtoa ja siten parempaa palkkaa saavia on enemmän uran keskivaiheilla. DI:t ovat keskimäärin arkkitehteja isommissa firmoissa töissä. Arkkitehtitoimistojen keskikoko on Suomessa aika pieni, eikä keskijohdon arkkitehteja juuri siksi ole.

TEKissä on jäsenenä noin 2 000 arkkitehtiä.

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus