Kaksi kypäräpäistä työmaalla.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 5 597 euroon – Työehtosopimuksen kirjaus tavallisin syy palkankorotukselle

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus.

Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli 5 597 euroa ja keskiarvopalkka 6 051 euroa kuukaudessa lokakuussa 2023. Vuoden 2023 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien vastaavat palkkaluvut olivat 3 920 ja 3 979 euroa.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Vaikka mediaanipalkka nousi, diplomi-insinöörin ostovoima heikkeni edellisvuoden tapaan. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahintojen vuosimuutos oli lokakuussa 4,9 prosenttia.

Jos järjestäytyminen ei kiinnosta jatkossa, on palkansaajien syytä varautua siihen, että koko sopimusmekanismi poistuu ja palkankorotuksen saavat entistä harvemmat.
- Teemu Hankamäki

Selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 77 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut.

– Näyttää siltä, että palkat nousevat pääasiassa vain sen verran kuin mitä työehtosopimuksissa on sovittu. Työnantajien vapaaehtoisesti maksamat meriittikorotukset kohdistuvat melko suppeaan joukkoon. Tämä kertoo, mitä hyötyä ammattiliitosta on. Jos järjestäytyminen ei kiinnosta jatkossa, on palkansaajien syytä varautua siihen, että koko sopimusmekanismi poistuu ja palkankorotuksen saavat entistä harvemmat, Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki sanoo.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen eli niin sanotun meriittikorotuksen oli saanut 22 prosenttia vastaajista.

Palkankorotuksen saaneista 11 prosenttia kertoi korotuksen syyksi uuden tehtävän samalla työnantajalla, ja 9 prosenttia oli saanut palkankorotuksen vaihdettuaan työpaikkaa. Edellisvuotta harvempi kertoi palkankorotuksen syyksi tehtävän tai työpaikan vaihdon.

Vuonna 2023 monilla aloilla maksettiin noin 3,5 prosentin suuruiset palkankorotukset, joista osa oli yleiskorotusta ja osa työnantajan jakamaa erää. Lisäksi maksettiin kertakorvaus, joka ei kuitenkaan näy lokakuun palkoissa. Palkankorotuksista on kuitenkin saatettu sopia paikallisesti myös toisin.

Taulukko palkoista.

Näin tutkimus tehtiin

Työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu tehtiin loka–marraskuussa 2023, ja kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia saatiin noin 9 500, ja vastausprosentti oli noin 21. Vastaajista miehiä oli 74 ja naisia 26 prosenttia. Mediaani-ikä oli 43 vuotta. Yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto, joka oli 76 prosentilla vastanneista. Valtaosa vastaajista eli 90 prosenttia oli kokopäivätyössä.