Henkilö katsoo puhelinta.

Yrittäjyyskatsaus 2023

Tekkiläisten yrittäjien keskimääräiset tulot kasvoivat varsin hyvin vuoteen 2022 verrattuna, päätoimisilla keskiarvotulot nousivat yli 10 % ja sivutoimisilla 9 %. Valtaosa tekkiläisistä yrittäjistä on yksinyrittäjiä, tyypillisesti yritys tarjoaa palveluita. Kärjessä ovat tietojenkäsittelypalvelut ja arkkitehti-/insinööripalvelut.

Tekkiläisten päätoimisten yrittäjien vuosiansioiden keskiarvo kasvoi toisen vuoden peräkkäin noin 10 prosentilla ja oli vuoden 2023 työmarkkinatutkimuksen mukaan lähes 88 000 euroa. Lähes puolella tulot pysyivät ennallaan ja tulojen kasvu ja lasku jakautuivat lähes tasan, kasvua oli hieman useammilla. Mediaanitulo pysyi sen sijaan samana jo kolmatta vuotta peräkkäin. 

Päätoimisten yrittäjien osalta laskutettujen päivien keskihinta laski merkittävästi vuoden 2022 lähes 1 100 eurosta 755 euroon. Mediaanihinta sen sijaan nousi 605 eurosta 700 euroon.

Päätoiminen yrittäjä202320222021
Keskimääräinen tulo (€)87 81879 39472 500
Mediaani (€)60 00060 00060 000
Laskutettujen päivien keskihinta (€)7551 099698

Myös sivutoimisten yrittäjien tulot olivat kasvaneet.

Sivutoiminen yrittäjä202320222021
Keskimääräinen tulo (€)7 5006 8847 638
Mediaani (€)2 5002 2503 000
Laskutettujen päivien keskihinta (€)533510505

Jos tulot muuten olivat kasvaneet, YEL-työtulossa oli selvää laskua keskiarvon ollessa noin 41 400 euroa (48 200 vuonna 2022). YEL-työtulo on alle 50 prosenttia todellisista tuloista. YEL-työtulon mitoittaminen alakanttiin on tyypillistä, mikä johtuu pitkälti siitä, että YEL-vakuutus koetaan kalliiksi ja menoja halutaan karsia. On kuitenkin hyvä muistaa, että YEL-työtulo paitsi vaikuttaa kertyvän eläkkeen määrään, se on myös yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen, vanhempainrahan ja sairauspäivärahan, perusta. Alimitoitettu työtulo pienentää näitä korvauksia.

Vakuuttaminen vähentynyt

Lähes kaksi kolmesta vastanneesta päätoimisesta yrittäjästä ei ole vakuuttanut itseään työttömyyden varalta. Määrä on kasvanut hieman edellisvuodesta. Taustalla on joko vahva usko oman yritystoiminnan kannattavuuteen tai vaihtoehtoisesti työttömyysturvaa pidetään kalliina, eikä uskota siitä saatavan riittävästi turvaa suhteessa maksuihin.

Sivutoimisista yrittäjistä noin 30 prosenttia voisi vakuuttaa itsensä samanaikaisesti sekä palkka- että yrittäjätyön osalta, jos se olisi mahdollista. Tämä on jonkun verran vähemmän kuin AkavaWorksin ja Akavalaiset yrittäjät AKYn alkuvuodesta 2023 toteuttamassa kyselytutkimuksessa, jonka mukaan noin 40 prosenttia käyttäisi tätä mahdollisuutta. 

Valtakunnan hallitus on ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi, että puoliväliriihessä 2025 olisi valmiina malli yhdistelmävakuutuksen toteuttamiseksi. Esillä on ollut erilaisia vaihtoehtoja alkaen vuosia sitten ministeriöön juuttuneesta palkansaaja- ja yrittäjävakuutusten väliin rakennettavasta uudesta vakuutusmallista kevyempään ratkaisuun, joka mahdollistaisi vakuuttamisen saman aikaisesti sekä palkansaaja- että yrittäjäkassassa. Nähtäväksi jää, mikä malli etenee lisävalmisteluihin vai jääkö tämä kahdessa eri roolissa työskentelevien työttömyysturvaa koskeva ongelma edelleen ratkaisematta.

Tietoa tekkiläisistä yrittäjistä

Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenistä noin 6 prosenttia on yrittäjiä. Heistä päätoimisia yrittäjiä on noin kolmasosa. Tekkiläinen yrittäjyys on pääosin sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista tai lisäansioiden hankintaa.

Päätoimisista tekkiläisistä yrittäjistä yksinyrittäjiä on noin puolet ja yli 10 työntekijän yrityksissä toimii noin 20 prosenttia vastanneista. Sivutoimiset mukaan lukien yksinyrittäjiä on yli 70 prosenttia ja alle 10 prosenttia toimii yrityksissä, joissa on yli 10 työntekijää. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä.

Lue lisää yrittäjyyskatsauksesta

Kiinnostaako yrittäjyys? ‹
TEK tarjoaa jäsenilleen kattavia palveluita myös yrittäjyyden tueksi. Saat lakineuvontaa juristeiltamme, koulutuksia ja tapahtumia sekä monipuolisia alennuksia.