TEK tutkii: Opiskelijat

Mitä tekniikan alan opiskelijoille kuuluu?

Ihmisiä kävelee rappusissa

TEK Graduate Survey 2022

Vuonna 2022 valmistuneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja valitsisivat saman tutkinnon uudestaan. Myös työllisyystilanne on hyvä. Opiskelijoiden huoli omasta jaksamisestaan on kuitenkin edelleen lisääntynyt. Viime vuonna valmistuneista 36 % oli ollut usein tai koko ajan huolissaan jaksamisestaan.

Lue lisää
Opiskelijoita kävelee rappusissa.

Opiskelijoille lähes kaikki on tärkeämpää

Opiskelijat kokevat täysjäseniä tärkeämmäksi, että TEK nostaisi yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän lainsäädäntöä, työmarkkinaedunvalvontaa, osaamisen kehittämistä työelämässä, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta sekä yrittäjyyttä.

Lue lisää
Henkilöitä istuu TFiF-TEK Loungessa Turussa.

Suuri osa teekkareista koulutusalansa töissä kesäisin

Suurimpien tekniikan koulutusalojen opiskelijoista valtaosa työskentelee koulutusalaansa vastaavissa töissä kesäisin. Uskollisimpia alalleen ovat kone- ja energiatekniikkaa opiskelevat, kertoo Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijatutkimus. Parhaat kesäpalkat ovat ICT-alaa ja prosessi- ja materiaalitekniikkaa opiskelevilla.

Lue lisää
Opiskelija, opiskelu, Aalto, kampus, yliopisto

Opiskelijatutkimus: Hyvinvointi ja jaksaminen

Oma jaksaminen huolettaa opiskelijoita. Vuonna 2022 opiskelijakyselyyn vastanneista 48 prosenttia ilmoitti olevansa usein tai jatkuvasti huolissaan jaksamisestaan. Miehet ovat edelleen vähemmän huolissaan kuin naiset ja muunsukupuoliset, mutta ero on hieman kaventunut. Opiskelijatutkimuksen tulokset valottavat opiskelijoiden kokemusta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

Lue lisää
Opiskelija, työnteko, opiskelu

Opiskelijatutkimus: Työssäkäynti

Maisteriopiskelijoista 61 % teki opintojen ohella oman alan töitä, kandiopiskelijoista 59 % työskenteli tehtävissä jotka eivät liittyneet heidän opintoalaansa. Oman alan kesätöissä kandiopiskelijoiden mediaanipalkka oli 2 300 €/kk, maisteriopiskelijoiden 2 500 €/kk. Opiskelijatutkimuksen tulokset valottavat lukuvuoden aikaista työskentelyä ja kesätöitä.

Lue lisää
Vastavalmistuneita ruohikolla

Jo joka kolmas tekniikan alan yliopistotutkinto venyy jaksamishuolien vuoksi

– Inhimillisten ongelmien lisäksi on yhteiskunnalle kestämätöntä, jos ajamme tulevaisuuden osaajat loppuun jo opiskeluaikoina, Tekniikan akateemiset TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela sanoo.

Lue lisää
Graduate Survey, opiskelija makaa sohvalla

TEK Graduate Survey 2021

Vuonna 2021 valmistuneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja valitsisivat saman tutkinnon uudestaan. Myös työllisyystilanne on hyvä. Hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät haasteet kuitenkin näkyvät myös vastavalmistuneilla. TEKin ja tekniikan alan yliopistojen yhteinen vuosittainen kysely kertoo vastavalmistuneiden työtilanteesta ja kartoittaa heidän ajatuksiaan opinnoista.

Lue lisää
TEKin opiskelijatutkimus 2021: jaksaminen

”Työmarkkinoille valmistuu loppuun­palaneita ihmisiä”

Tekniikan alan opiskelijoista puolet on huolissaan jaksamisestaan, selviää Tekniikan akateemiset TEKin tuoreesta opiskelijatutkimuksesta. Jaksamishuolia on enemmän kandi- kuin maisteriopiskelijoilla. TEK tarjoaa ensihätään tukichatin.

Lue lisää
opiskelija kantaa kassia, jossa on sateenkaarikuosi

TEKin opiskelijatutkimus: Vähemmistöön kuuluminen altistaa häirinnälle

Tekniikan alalla vähemmistöihin kuuluvat opiskelijat kohtaavat enemmän häirintää ja epäasiallista kohtelua kuin opiskelijat, jotka eivät kuulu vähemmistöihin. Kokemukset liittyvät esimerkiksi ulkopuolelle jättämiseen, osaamisen vähättelyyn, asiattomiin kommentteihin sekä seksuaaliseen häirintään.

Lue lisää
Mies katselee mikroskooppiin

Hanttihommista uran ensiaskeliin

Useat tekniikan alan opiskelijat tekevät töitä opintojen ohella tai kesäisin. Kandivaiheessa työt eivät tyypillisesti vastaa omaa opintoalaa, mutta opintojen edetessä mahdollisuudet oman alan töihin paranevat. 

Lue lisää
Kolme henkilöä kävelee ja pyöräilee rakennusten edessä.

Opiskelijatutkimus: Uratavoitteet

TEKin opiskelijatutkimuksessa on kysytty vuosina 2015, 2019 ja 2021 opiskelijoiden tärkeinä ja todennäköisinä pitämiä uratavoitteita. Tulevaisuus tekniikan alalla näyttää opiskelijoiden mielestä valoisalta: itselle tärkeinä pidettyjen tavoitteiden toteutumista tulevaisuuden työssä pidetään hyvin todennäköisenä. Tämä kertoo muun muassa tekniikan alan koulutuksen yleisistä hyvistä työnäkymistä ja koulutuksen laadusta.

Lue lisää
Korona, opiskelu, opiskelija, yliopisto, kampus

Opiskelijatutkimus 2020: Koronan vaikutus opiskelijoihin

Korona heikensi sosiaalista hyvinvointia, mutta paransi fyysistä hyvinvointia. Tutkimme koronan vaikutusta osana opiskelijatutkimusta.

Lue lisää

Vastavalmistuneilla on kahdet työmarkkinat

Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden työtilanteet näyttävät hyvin erilaisilta valmistumisen hetkellä. Erityisesti kontaktien puute hankaloittaa kv-opiskelijoiden työllistymistä.

Lue lisää
Opiskelija, opiskelu, teekkari, kampus, yliopisto

Opiskelijatutkimus 2018: Toimintakulttuuri killoissa ja ainejärjestöissä

Vuoden 2018 opiskelijatutkimuksessa tarkasteltiin työssäkäynnin lisäksi toimintakulttuuria teekkarikilloissa ja ainejärjestöissä.

Lue lisää