TEK tutkii: Innovaatiot ja teknologia

Miten Suomen TKI-toiminta voi?

Joukko tekkiläisiä istuu ja juttelee pöydän ääressä, yksi katsoo päätettä.

Yliopistot ja työpaikat tarvitsevat ohjeistuksen tekoälyn hyödyntämiseen - Kyselytuloksia tekoälyn käytöstä tekniikan opiskelussa ja töissä

Tekniikan alan opiskelijoista 62 prosenttia käyttää generatiivisia tekoälytyökaluja opinnoissaan. TEKin syksyllä 2023 toteuttamien kyselytutkimusten perusteella tekoälytyökalut onkin otettu käyttöön nopeammin opiskeluissa kuin työelämässä. Tekniikan opiskelijoiden joukossa tekoälyn hyödyntämiseen liittyy kuitenkin paljon epätietoisuutta. Työssäkäyvät vastaajat puolestaan suhtautuvat hyvinkin luottavaisesti oman työpaikkansa säilymiseen tekoälytyökalujen lisääntyvästä käytöstä huolimatta.

Lue koko artikkeli
Opiskelijat luentosalissa, yksi kuvaa toista puhelimella.

Opiskelijatutkimus: Tekoäly opinnoissa

Tekniikan alan opiskelijoista lähes kaksi kolmesta käyttää opiskelussaan generatiivisia tekoälytyökaluja: 48 prosenttia käyttää AI-työkaluja toisinaan ja 14 prosenttia usein. Lisäksi reilu kolmannes opiskelijoista kertoo olevansa tietoinen näistä työkaluista. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy kuitenkin paljon epätietoisuutta. Myöskään koulutusta tai ohjeita ei tunnu olevan yliopistoissa saatavilla. Perehdy Opiskelijatutkimuksen tuloksiin tekoälyn hyödyntämisestä tekniikan alan opiskelussa interaktiivisen visualisaation avulla.

Lue lisää
mies, nainen, valkoinen kypärä

Kestävyysmurros tarvitsee lisää insinöörejä, kattavaa osaamista sekä houkuttelevia päämääriä

Tarvitsemme määrällisesti lisää insinöörejä kestävyysmurroksen toteuttamiseksi. Lisäksi tarvetta on niin matemaattis-luonnontieteelliselle osaamiselle kuin monille muille taidoille, esimerkiksi systeemiajattelulle ja dataosaamiselle. TEKin Graduate Survey -kyselystä selviää, että kestävyysosaamisen taso kuitenkin vaihtelee paljon koulutusaloittain.

Lue lisää
Aurinkopaneelit, kestävä kehitys, kiertotalous

Engineers Finland: Osaajapula uhkaa vihreän siirtymän toteutumista

Tuoreen selvityksen mukaan vihreä siirtymä vaatii lisää tekniikan alan osaajia sekä laajempia työelämävalmiuksia, kuten jatkuvaa oppimista ja joustavuutta nopeasti kehittyvässä työympäristössä.

Lue lisää
Kaksi henkilöä työskentelee robotin kanssa

Onko Suomi hukannut tulevaisuuden? (2021)

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa pidetään Suomessa yleisesti ottaen arvossa. Silti 2010-luvulla Suomen TKI-panosten osuus bruttokansantuotteesta on laskenut ja tuottavuus on jämähtänyt 10 % alle Ruotsin tason. Onko Suomi hukannut tulevaisuuden? -raportissa tarkastellaan Suomen kykyä hyödyntää koneoppimisen kaltaista uutta yleiskäyttöistä teknologiaa.

Lue lisää