TEK tutkii: Hyvinvointi ja jaksaminen

Hyvinvoinnin haasteet työelämässä ja opinnoissa puhuttavat jatkuvasti. On tärkeää tietää missä tekniikan alalla mennään, jotta tilanteeseen voidaan puuttua.

Opiskelija, opiskelu, Aalto, kampus, yliopisto

Opiskelijatutkimus: Hyvinvointi ja jaksaminen

Oma jaksaminen huolettaa opiskelijoita. Vuonna 2022 opiskelijakyselyyn vastanneista 48 prosenttia ilmoitti olevansa usein tai jatkuvasti huolissaan jaksamisestaan. Miehet ovat edelleen vähemmän huolissaan kuin naiset ja muunsukupuoliset, mutta ero on hieman kaventunut. Opiskelijatutkimuksen tulokset valottavat opiskelijoiden kokemusta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

Lue lisää
Vastavalmistuneita ruohikolla

Jo joka kolmas tekniikan alan yliopistotutkinto venyy jaksamishuolien vuoksi

– Inhimillisten ongelmien lisäksi on yhteiskunnalle kestämätöntä, jos ajamme tulevaisuuden osaajat loppuun jo opiskeluaikoina, Tekniikan akateemiset TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela sanoo.

Lue lisää
Ihmisiset nostelevat painoja

Työelämä raastaa eniten kolmekymppisiä

Tekkiläiset 30–39-vuotiaat kokevat muita ikäryhmiä harvemmin työn imua ja ovat vähiten tyytyväisiä työhönsä. He myös arvioivat työkykynsä muita heikommaksi ja stressaavat eniten. Palveleva johtaminen voisi auttaa heitäkin.

Lue lisää
nuoret halaavat ja juovat kahvia

TEK Graduate Survey: Viekö väsymys vastavalmistuneet eri urille?

TEK Graduate Surveyn 2021 tulokset viittaavat, että omasta jaksamisesta huolestuminen opintojen aikana on yhteydessä muun muassa opintojen viivästymiseen, heikompaan työllistymisen laatuun valmistuessa ja suurempaan tyytymättömyyteen opintoja kohtaan.

Lue lisää
TEKin opiskelijatutkimus 2021: jaksaminen

"Työmarkkinoille valmistuu loppuunpalaneita ihmisiä"

Tekniikan alan opiskelijoista puolet on huolissaan jaksamisestaan, selviää Tekniikan akateemiset TEKin tuoreesta opiskelijatutkimuksesta. Jaksamishuolia on enemmän kandi- kuin maisteriopiskelijoilla. TEK tarjoaa ensihätään tukichatin.

Lue lisää

Työ miellyttää, palkkaus ei

Valtaosa tekkiläisistä on tyytyväisiä työhönsä. Osaamisen hyödyntäminen, työn hallinta ja autonomia saavat kiitosta. Monet eivät koe palkkaansa kannustavana tai tiedä, miten voisivat siihen vaikuttaa.

Lue lisää

13 konstia työhyvinvoinnin lisäämiseksi

Kirkkaat tavoitteet. Selkeä työnjako. Kohtuullinen työkuorma. Siinä ovat tekkiläisten mielestä työhyvinvoinnin lähtökohdat.

Lue lisää

Tutustu myös muihin teemoihin liittyviin tutkimuksiimme:

Työelämä ja työsuhteet

Opiskelijat

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Innovaatiot ja teknologia