Kaksi henkilöä katselee läppäriä pöydän ääressä.

Yrittäjyyskatsaus 2022

Päätoimisten tekkiläisten yrittäjien tulot kasvoivat, sivutoimisten taas laskivat vuoteen 2021 verrattuna. Tekkiläinen yrittäjyys on tyypillisesti sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista tai lisäansioiden hankintaa.

Tekkiläisten päätoimisten yrittäjien vuosiansioiden keskiarvo kasvoi edellisestä vuodesta lähes 10 prosenttia ja oli vuoden 2022 työmarkkinatutkimuksen mukaan lähes 79 400 euroa. Mediaanitulo pysyi samana kuin 2021. Päätoimisten osalta merkittävää on laskutettujen päivien keskihinnan merkittävä nousu, lähes 1100 euroa vuonna 2022, kun se vuotta aiemmin oli vain noin 700 euroa.

Päätoiminen yrittäjä

2022

2021

Keskimääräinen tulo (€)

79 394

72 500

Mediaani (€)

60 000

60 000

Laskutettujen päivien keskihinta (€)

1 099

698

Sivutoimisten yrittäjien tulot olivat sen sijaan laskeneet.

Sivutoiminen yrittäjä

2022

2021

Keskimääräinen tulo (€)

6 884

7 638

Mediaani (€)

2 250

3 000

Laskutettujen päivien keskihinta (€)

510

505

Päätoimisten yrittäjien YEL-työtulon keskiarvo oli noin 48 200 euroa (38 600). Kasvua edellisvuoteen on peräti 25 prosenttia, mutta edelleen YEL-työtulo on yhä vain noin 60 prosenttia heidän todellisista tuloistaan. YEL-työtulon mitoittaminen alakanttiin on tyypillistä, mikä johtuu pitkälti siitä, että YEL-vakuutus koetaan kalliiksi ja menoja halutaan karsia. On kuitenkin hyvä muistaa, että YEL-työtulo paitsi vaikuttaa kertyvän eläkkeen määrään, se on myös yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen, vanhempainrahan ja sairauspäivärahan, perusta. Alimitoitettu työtulo pienentää näitä korvauksia.

Peräti 61 prosenttia vastanneista päätoimisista yrittäjistä ei ole vakuuttanut itseään työttömyyden varalta.

Sivutoimisten osalta on mielenkiintoista huomata, että noin kolmannes vastaajista voisi vakuuttaa itsensä samanaikaisesti sekä palkka- että yrittäjätyön osalta, jos se olisi mahdollista. Tämä on jonkun verran vähemmän kuin AkavaWorksin ja Akavalaiset yrittäjät AKYn alkuvuodesta 2023 toteuttamassa kyselytutkimuksessa, jonka mukaan noin 40 prosenttia käyttäisi tätä mahdollisuutta.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenistä noin 6 prosenttia on yrittäjiä. Heistä päätoimisia yrittäjiä on lähes kolmasosa. Suurimmalta osin tekkiläinen yrittäjyys on sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista tai lisäansioiden hankintaa.

Yli 70 prosenttia TEKin yrittäjäjäsenistä on yksinyrittäjiä ja alle 10 prosenttia toimii yrityksissä, joissa on yli 10 työntekijää. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä.

Lue lisää yrittäjyyskatsauksesta

Nainen seisoo puhelimen kanssa käytävällä.

Kiinnostaako yrittäjyys?

Tiesitkö, että TEK tarjoaa jäsenilleen kattavia palveluita myös yrittäjyyden tueksi. Saat lakineuvontaa juristeiltamme, koulutuksia ja tapahtumia sekä monipuolisia alennuksia. 

Katso kaikki yrittäjille suunnatut palvelut ja edut