50 euron seteli roikkuu ilmapalloon kiinnitettynä taivaalla.

Kolumni: Tekniikan ala ei nosta naisia tulokärkeen

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Vuoden 2022 kovatuloisimpien kärki on vahvasti tekniikkavetoinen. Miksi tekniikan alalla kuitenkin vain miehet näyttävät nousevan tulokärkeen?

Tulot ja verotustiedot puhuttavat taas. Vuoden 2022 kovatuloisimpien kärki on vahvasti tekniikkavetoinen: listalta löytyy niin pelialaa kuin perinteisempääkin teollisuutta. Naisia on listalla merkittävästi vähemmän kuin miehiä, esimerkiksi 1000 eniten tuloja saaneen joukossa on vain 150 naista. Suurituloisimpien listaa katsellessa herääkin (jälleen) kysymys: miksi tekniikan alalla vain miehet näyttävät nousevan tulokärkeen? 

Tähän on ainakin kolme syytä. 

  1. Naiset ovat yhä aliedustettuja tekniikan alalla. Tekniikan alan opiskelijoista ja työllisistä valtaosa on edelleen miehiä. Vaikka naisten osuus esimerkiksi yliopistojen uusista opiskelijoista tekniikan alalla nousi uuteen ennätykseen eli 32 prosenttiin vuonna 2022, yli kaksi kolmasosaa on silti miehiä. ICT-alalla, joka näyttää erityisen tuottoisalta, naisten osuus oli 29 prosenttia. 

    Miksi naiset eivät sitten hakeudu tekniikan alan opintoihin ja töihin yhtä usein kuin miehet? Tähän on tutkimuskirjallisuudessa tarjottu monia selityksiä. Väitöstutkimukseni perusteella tärkeimmät syyt löytyvät stereotyyppisistä käsityksistä miesten ja poikien ”luontaisesta” paremmuudesta matematiikassa ja tekniikassa sekä miehiä suosivasta kulttuurista tekniikan opinnoissa ja työpaikoilla. Yhdessä nämä heikentävät naisten uskoa omiin kykyihinsä ja vähentävät kiinnostusta alan opintoja ja töitä kohtaan. 
Huipputulot liittyvät usein yrityskauppoihin.
  1. Naiset perustavat harvemmin tekniikan alan yrityksiä kuin miehet. Huipputulot liittyvät usein yrityskauppoihin. Tekniikan alan koulutuksen saaneet naiset perustavat yrityksiä harvemmin kuin miehet. Esimerkiksi TEKin keräämän aineiston perusteella vuonna 2022 kaikista yrittäjinä toimivista naisia oli 18 prosenttia, sisältäen sekä pää- että sivutoimiset yrittäjät.

    Tulokärkeen voi nousta myös suuren yrityksen johtajana. Tässäkin ryhmässä naiset ovat aliedustettuina, esimerkiksi Helsingin pörssissä listatuista yrityksistä vain muutamaa johtaa nainen. Kiinnostavaa on, että kun tekniikan koulutus näyttää miehillä tuottavan toimitusjohtajan tehtävään sopivaa osaamista, naisten kohdalla tämä ei päde. Tekniikan alan yritysten johtoryhmissäkin (harvojen) naisten vastuulla ovat useimmiten tukitehtävät kuten HR tai viestintä. Vaikka yrityksissä kuinka uskotaan, että vain pätevyydellä voi edetä, totuus silti on, että meriitit tarttuvat helpommin miehiin. 
  2. Naisten perustamat yritykset saavat vähemmän rahoitusta. Tekniikan alalle suuntautunut nainen, joka päättää perustaa yrityksen, on siis melkoinen harvinaisuus. Kun tämä nainen sitten hakee yritykselleen rahoitusta, eteen nousee uusia esteitä. Esimerkiksi Euroopassa naisvetoiset startup-yritykset saivat vaivaiset 1 prosenttia – kyllä, yksi prosenttia! – pääomasijoituksista vuonna 2022. Pääomasijoittajat ovat heränneet ongelmaan, mutta tekemistä riittää vielä runsaasti. 

Ei siis ole yllätys, ettei tekniikan alalla työskentely tai yrittäjänä toimiminen nosta naisia suurituloisimpien listalle vastaavasti kuin miehiä. Tasa-arvoon tuntuu välillä olevan kovin pitkä matka. 

Avainsanat: