Joukko opiskelijoita Turun yliopiston Aurum-rakennuksen portailla
Naisia vetävät tekniikkaan varsinkin arkkitehtuuri ja uudet, poikkitieteelliset koulutusohjelmat. Perinteisillä tekniikan aloilla kuten kone- tai sähkötekniikassa naisten osuus ei ole juurikaan noussut.

Kolumni: Ennätysmäärä ei riitä

|
Blogimerkintä

Naisten osuus tekniikan alan yliopistokoulutukseen hakeutuvista on noussut tasaisesti viime vuodet. Vuonna 2022 hakijoiden ja opintonsa aloittaneiden joukossa oli enemmän naisia kuin koskaan. Ennätysmäärä ei kuitenkaan riitä: naisten osuus on noussut kolmannekseen, mutta tekniikan osaajia tarvitaan edelleen lisää.

Yliopistoissa on pyörähtänyt käyntiin jälleen uusi lukuvuosi. On siis hyvä hetki tarkastella, mitä tilastot kertovat tekniikan alalle hakeutumisesta. Erityisesti kiinnostaa aina ajankohtainen kysymys: mikä oli naisten osuus hakijoista?

Tarkastelen tässä Vipusen datan perusteella tekniikan ja ICT-alan yliopistokoulutukseen hakeneiden sekä paikan vastaanottaneiden sukupuolijakaumaa vuosina 2015–2023, sekä naisten osuutta uusista opiskelijoista tekniikan ja ICT-alan yliopisto-opiskelijoista vuosina 2015–2022.

Naisten määrä tekniikan alan yliopistokoulutukseen ensisijaisista hakeutuvista oli ennätyskorkea vuonna 2022, jolloin se nousi puolitoistakertaiseksi vuoteen 2015 verrattuna. Tällä hetkellä käytössä olevien tietojen perusteella naishakijoiden määrä jäi selvästi pienemmäksi kuluvana vuonna, mutta myös miesten määrä putosi huomattavasti (kuvio 1).

Naisten osuus tekniikan yliopistokoulutukseen hakeutuvista, sekä ensisijaisista että kaikista hakijoista, onkin noussut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2021 ylittyi 30 prosentin rajapyykki, ja osuus oli sama vuonna 2023 kuin edellisenä vuonna, 32 prosenttia (kuvio 1).

Ensisijaiset hakijat tekniikan alalla, miehet ja naiset
Kuvio 1

Valittuja ja paikan vastaanottaneita on toki vähemmän kuin hakijoita, mutta kehitys on täysin saman suuntaista. Naisten osuus paikan vastaanottaneista on kasvanut jopa hivenen nopeammin kuin ensisijaisten hakijoiden joukossa, ylittäen kolmanneksen vuonna 2022 (kuvio 2).

Opiskelupaikan vastaanottaneet tekniikan alalla, miehet ja naiset
Kuvio 2

ICT-alan yliopisto-opintoihin ensisijaisesti hakevien naisten määrä miltei kolminkertaistui vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2015. Tällä hetkellä käytössä olevien tietojen perusteella myös ICT-alalla näkyy selvä pudotus ensisijaisissa hakijoissa kuluvana vuonna, sekä naisten että miesten osalta (kuvio 3).

Myös ICT-alalla naisten osuus ensisijaisista hakijoista on selvästi noussut vuoteen 2015 verrattuna, mutta jää edelleen pienemmäksi kuin tekniikan alalla (kuvio 3). Vastaava ilmiö näkyy paikan vastaanottaneiden joukossa (kuvio 4).

Ensisijaiset hakijat ICT-alalla, miehet ja naiset
Kuvio 3
Paikan vastaanottaneet ICT-alalla, miehet ja naiset
Kuvio 4

TEKin mielestä naisten osuus uusista tekniikan alan yliopisto-opiskelijoista pitäisi olla 40 prosenttia vuonna 2030. Vaikka naisten osuus on kasvanut, tähän on vielä matkaa. Tekniikassa naisten osuus ylitti 30 prosenttia vuonna 2019 ja ylsi uuteen ennätykseen, 33 prosenttiin, vuonna 2022. Mikäli osuus kasvaa samaa vauhtia kuin viime vuodet, 40 prosentin saavuttaminen on mahdollista. Automaattista se ei kuitenkaan ole: naisten osuus vaihteli 24 ja 29 prosentin välillä vuosikaudet (2000–2018). Lisäksi ICT-alalla 30 prosentin rajapyykki on vielä ylittämättä (kuvio 5).

Tekniikka ja ICT, yliopistot: Naisten osuus uusista opiskelijoista
Kuvio 5

Naisia vetävät tekniikkaan varsinkin arkkitehtuuri ja uudet, poikkitieteelliset koulutusohjelmat. Perinteisillä tekniikan aloilla kuten kone- tai sähkötekniikassa naisten osuus ei ole juurikaan noussut viimeisten vuosikymmenten aikana. Vaikka arkkitehtuurissa aloituspaikkoja on melko vähän, haki esimerkiksi vuonna 2016 joka kolmas tekniikkaan hakenut nainen ensisijaisesti opiskelemaan arkkitehdiksi.

Tekniikan ja ICT-alan houkuttelevuus vaatii siis aktiivisia toimenpiteitä. Ne kuitenkin kannattavat, koska tekniikan ala tarvitsee kaikki mahdolliset osaajat. Teknologiateollisuuden mukaan alalle tarvitaan vuosittain yli 13 000 uutta työntekijää ja osaajapula haittaa yritysten kasvua. Varsinkin vihreän siirtymän onnistuminen tarvitsee tekijöitä.