Yhdenvertaisuus, työelämä, yhteistyö

Yhdenvertaisuus työelämässä (2020)

Yhdenvertaisuus on tekkiläisten työpaikoilla vaihtelevasti esillä. Osalla työpaikoista on hyviä yhdenvertaisuutta edistäviä käytäntöjä, osalla työpaikoista taas rajuakin syrjintää.

TEKin Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimuksessa selvitettiin ensimmäinen kerran, mikä osuus tekkiläisistä kokee kuuluvansa seksuaalivähemmistöön tai rodullistettuun vähemmistöön, ja miten nämä vähemmistöryhmät kokevat syrjinnän tekniikan alan työpaikoilla.

Poimintoja tuloksista

  • 14 % kaikista tekniikan alalla työskentelevistä oli kokenut syrjintää kuluneen vuoden aikana. 26 % rodullistettuun vähemmistöön kuuluvista oli kokenut syrjintää, ja 21 % tekniikan alalla työskennelleistä naisista oli kokenut syrjintää.
  • Seksuaalista häirintää oli kokenut 2 % vastaajista, 1 % ei halunnut vastata.
  • Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät kokeneet kyselyssä keskimääräistä enempää syrjintää.
  • Kyselystä selviää, että syrjintää ei aina tunnisteta, ja työpaikkojen käytännöt syrjinnästä puhumisessa ja syrjintään puuttumisessa vaihtelevat.

HS: Sukupuoli yleisin syy syrjintään tekniikan alan työpaikoilla

Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimus toteutettiin TEKin jäsenille suunnatulla kyselyllä sekä haastatteluilla touko-kesäkuussa 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 621 henkilöä, vastausprosentti oli 10. Haastatteluihin osallistui 10 henkilöä.