Vanhemmat vauvan kanssa, toinen vanhempi on tietokoneen ääressä ja toinen pitää vauvaa.

Joka neljäs vauva-arkea elävä pelkää perhevapaan haittaavan urakehitystä

|
Uutinen

Alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmista joka neljäs (24 %) arvioi, että perhevapaan käyttäminen vaikuttaa haitallisesti urakehitykseen. Kaikista vastaajista luku on 12 %. Tulos selviää Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksesta 2023. Vastaajat ovat TEKin jäseniä ja työskentelevät tekniikan alalla.

TEKin työmarkkinatutkimuksen perhevapaakysymyksiin vastasi loka-marraskuussa 2023 yhteensä noin 9 000 TEKin jäsentä.

Tutkimustulos on kiinnostava ottaen huomioon, että Suomessa syntyvyys on vajonnut ennätyksellisen matalalle. Ajatus siitä, että perhevapaa vaikuttaa haitallisesti omaan uraan, ei ainakaan kannusta perheiden perustamiseen.

– Perhevapaan järjestäminen fiksusti on kilpailuvaltti työnantajalle. Se on työnantajalle mahdollisuus osoittaa, että se tukee työn ja perheen yhteensovittamista ja haluaa sitouttaa asiantuntijat organisaatioon, sanoo TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki.

Työpaikan vaihtamiseen ajoi nimenomaan raskaussyrjintä ja uusi työnantaja tarjosi joustavammat mahdollisuudet työnteon ja perhe-elämän yhdistämiseksi sujuvasti toisiinsa.
- Avoin kommentti tutkimuksesta, nainen, nuorin lapsi 0–3 vuotta
Taulukossa perhevapaan mahdollinen haitallisuus.
Taulukko. Perhevapaan haitallisuus työuran kehityksen kannalta, 0–3-vuotiaiden lasten vanhemmat ja kaikki vastaajat sukupuolen mukaan. Lähde: TEKin työmarkkinatutkimus 2023

Valtaosa eli 80 % TEKin työmarkkinatutkimukseen vastanneista arvioi, että heidän nykyinen työnantajansa tukee riittävästi perheen ja työn yhteensovittamista. Kaikista vastaajista 65 % arvioi, että työnantaja suhtautuu myönteisesti synnyttävien vanhempien käyttämiin perhevapaisiin.

Kolme viidestä vastaajasta arvioi, että työpaikalla myös ei-synnyttävän vanhemman kuten isän on helppo jäädä perhevapaalle.

Meillä ollut tosi hyvä asenne työnantajan puolelta, eikä ole tullut painostusta, että pitäisi lyhentää vapaita tai jättää pitämättä.
- Avoin kommentti tutkimuksessa, mies, nuorin lapsi 0–3 vuotta

Työnantajan edustajat voivat myös suhtautua eri tavoin synnyttävien ja ei-synnyttävien vanhempien vapaisiin.

– Toisaalta monet epäröivät pidemmälle perhevapaalle jäämistä. Jos esimerkiksi sijaisjärjestelyt eivät ole kunnossa, vaan työt kasautuvat tai jaetaan työkavereille, kuormittaa tilanne kaikkia. Jotkut ovat myös kokeneet, että perhevapaalle jääminen on katkaissut niin ura- kuin palkkakehityksen, sanoo TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh.

Naisena äitiyslomaani ja perhevapaitani ei kyseenalaistettu. Kuitenkin yksi esimiesasemassa oleva henkilö (ei minun esimies) kommentoi, ettei miesten tarvitsisi olla ollenkaan perhevapailla sillä illat ja viikonloput riittävät luomaan suhteen lapseen. Järkyttävä asenne.
- Avoin kommentti tutkimuksessa, nainen, nuorin lapsi 0–3 vuotta

Bairohin mukaan perhevapaiden tasaisempi jakautuminen on tärkeimpiä keinoja lisätä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa suomalaisessa työelämässä. Ei-synnyttävien vanhempien kuten isien mahdollisuudet pidempiin vapaisiin paranivat elokuussa 2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen myötä.

Lue myös Susanna Bairohin artikkeli: Näin perhevapaisiin suhtaudutaan tekniikan alalla

Perhevapaat – uhka vai mahdollisuus? 7.5.2024

TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh puhuu otsikolla "Näkemyksiä perhevapaista -tutkimustuloksia" TEKin ja Women in Tech Finlandin yhteisessä tapahtumassa 7.5. klo 17. Tapahtumaa voi seurata striimin välityksellä.

Ilmoittaudu mukaan!

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus