Susanna Bairoh.

Blogi: Yhdeksän insinööriä ja yksi nainen

|
Blogimerkintä

Tutkin työkseni tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta tekniikan alalla. Sukupuolten epätasa-arvo johtotehtäviin etenemisessä jaksaa kummastuttaa. Useat tutkimukset havainnollistavat, miten meriitit tarttuvat miehiin.

”Meillä ei katsota sukupuolta”, ”meillä rekrytoidaan vain perustuen kompetensseihin”, ”pätevyys ratkaisee”. Näin minulle vakuuttivat johtajat tekniikan alan yrityksissä. Näinhän me haluamme uskoa ja hienoa, jos niin todella tapahtuu.

Ehkei ole mitään ristiriitaa siinä, kun yksikin johtaja kertoo, ettei sukupuolella ole heidän yrityksessään johdon rekrytoinneissa mitään väliä, ja toisaalta kuvailee johtoryhmässä olevan ”yhdeksän insinööriä ja yksi nainen”.

Faktat kertovat, että naisen tie yritysten ylimpään johtoon on Suomessa edelleen kivikkoinen. Esimerkiksi vuoden 2023 lopulla Keskuskauppakamarin tekemä katsaus kertoi, että nainen oli toimitusjohtajana 12 pörssiyrityksessä (=9 %). Näistä yksi oli teknologia-alan yritys.

Johtoryhmissä naisia on toki enemmän: 26 prosenttia pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä oli saman selvityksen mukaan naisia vuonna 2023. Silti, liiketoimintojen vetäjistä naisia oli vain 13 prosenttia. Koska johtoryhmässä oleva nainen on yleensä vastuussa tukitoiminnoista, ura harvemmin etenee toimitusjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi.

Faktat kertovat, että naisen tie yritysten ylimpään johtoon on Suomessa edelleen kivikkoinen.
- Susanna Bairoh

Jostakin naisia kuitenkin onnistutaan löytämään, kun täytetään hallituspaikkoja. Vuonna 2023 naisten osuus kaikkien pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä nousi uuteen ennätykseen: joka kolmas (33 %) hallituksen jäsen oli nainen. Suurimmissa yrityksissä osuus oli jo 37 % ja pienimmissäkin 28 %. Toisaalta hallituksen puheenjohtajana oli nainen vain 14 pörssiyhtiössä (=11 %).

Miksi naisten osuus yritysten johdossa junnaa paikoillaan? Yksi selitys on johtajien vahva usko siihen, että meritokratia toteutuu juuri heidän yrityksessään. Koska vain osaaminen ja pätevyys heidän mielestään ratkaisee, naiset eivät vain jotenkin ole riittävän päteviä. Miten, jää epäselväksi.

Monet tutkimukset osoittavat, että naisen on miehiä vaikeampaa osoittaa olevansa pätevä, vaikka mittareita pidettäisiin objektiivisina. Todistapa siinä sitten naisena pätevyytesi, kun meriitit tarttuvat miehiin.

Kirjoittaja on TEKin tutkimuspäällikkö, joka väitteli kauppatieteen tohtoriksi keväällä 2023 aiheenaan sukupuolten erot STEM-aloilla.