kahvikuppi, johon heijastuu sateenkaari

Sateenkaareva ura on työläämpi

|
Uutinen

Sukupuolten välillä on huomattavia eroja siinä, pelkääkö opiskelija tulevansa työurallaan syrjityksi. Eniten pelkoa syrjinnästä on lhbtiq+-opiskelijoilla.

Lhbtiq+-opiskelijoista

 • 68 % on huolissaan jaksamisestaan työelämässä.
 • 46 % pelkää tulevansa urallaan syrjityksi.

Muista vastaajista 42 prosenttia on huolissaan jaksamisestaan työelämässä ja 12 prosenttia pelkää tulevansa syrjityksi työurallaan. Erot luvuissa ovat merkittäviä verrattuna seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluviin eli lhbtiq+-opiskelijoihin.

kaksi graafia

Pelkää tulevansa syrjityksi urallaan:

 • 24 % lhbtiq+-miehistä
 • 51 % lhbtiq+-naisista
 • 7 % ei-vähemmistöön kuuluvista miehistä
 • 22 % ei-vähemmistöön kuuluvista naisista

Sukupuolten välillä on huomattavia eroja siinä, pelkääkö opiskelija tulevansa työurallaan syrjityksi. Eniten pelkoa syrjinnästä on lhbtiq+-opiskelijoilla, jotka valitsivat tutkimuksessa sukupuolekseen ”muu” tai ”en halua sanoa”. Heistä pelkoa kokee peräti 66 prosenttia.

Oman alan töissä häirintää tai epäasiallista kohtelua oli lhbtiq+-opiskelijoista kokenut liki neljännes. Esimerkiksi ei-vähemmistöön kuuluvista naisista osuus on 18 prosenttia ja miehistä 4 prosenttia.

graafi opiskelijoiden jaksamisesta

Tekniikan alan opiskelijoille työuran tärkeimmät tekijät ovat pitkälti samat lhbtiq+-opiskelijoilla kuin muillakin. Tärkeimpänä opiskelijat pitävät mielenkiintoista työtä, kakkosena tulee työn ja muun elämän tasapaino.

Sen sijaan työuralla jaksaminen ja pärjääminen huolestuttavat enemmän​ seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia opiskelijoita kuin opiskelijoita, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin.

Näin tutkimus tehtiin

TEKin opiskelijatutkimuksen 2021 teemana oli tulevaisuuden työelämä. Web-kysely oli auki 14.–28.9.2021. Kyselyyn vastasi 3 260 TEKin opiskelijajäsentä ja vastausprosentti oli 18. Noin puolet vastaajista suoritti kandidaatti- ja puolet maisteritutkintoa. Vastaajista 9 prosenttia koki kuuluvansa seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimuksessa sukupuolivähemmistöllä tarkoitettiin ihmisiä, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu ei jollain tavalla vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta.

Tutustu myös

TEK Academy: Kahvitauko kaapissa? Sateenkaarevaa työ­elämää rakentamassa, kaikille avoin verkkolähetys 15.6. klo 14–15.30

TEK on Helsinki Priden 2022 kumppani

TEKin opiskelija­tutkimus: Vähem­mistöön kuuluminen altistaa häirinnälle

Lähes puolet sateenkaarevista opiskelijoista pelkää tulevansa urallaan syrjityksi

Inklusiivisuus työpaikoilla

 • 11 % yksityisen sektorin ylemmistä toimihenkilöistä ei koe voivansa olla oma itsensä työpaikallaan. TEKin jäsenet: miehet 10 %, naiset 15 %
  Lähde: YTN-data 2021
 • 83 % seksuaalivähemmistöön kuuluvista työntekijöistä peittelee jotain identiteettinsä osaa työpaikallaan eli ei ole oma itsensä. Kaikista vastaajista luku on 61 prosenttia.
  Lähde: Uncovering talent, Deloitte 2019
 • Työpaikkani ilmapiiri tukee sitä, että työntekijä voi halutessaan yhden­vertaisesti ilmaista kuuluvansa
  seksuaalivähemmistöön: kyllä 49 %, ei 14 %
  sukupuolivähemmistöön: kyllä 45 %, ei 15 %
  Lähde: Yhdenvertaisuus työelämässä, TEK 2020
 • 53 % EU:n kyselyyn vastanneista lhbtiq+-eurooppalaisista ei juuri koskaan kerro arjessaan avoimesti kuuluvansa seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.
  Lähde: A long way to go for LGBTI equality, FRA 2020