Graafi: Pelkään että tulen syrjityksi tulevalla työurallani

Lähes puolet sateenkaarevista opiskelijoista pelkää tulevansa urallaan syrjityksi

|
Uutinen

TEKin tiedote. Tekniikan alan opiskelijoista seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat näkevät tulevaisuudessa enemmän riskejä kuin ne, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin.

Seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien tekniikan alan opiskelijoiden uranäkymiä varjostaa pelko syrjinnästä. TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneista lhbtiq+-opiskelijoista 46 prosenttia pelkää tulevansa urallaan syrjityksi. Ero on huomattava, kun muista vastaajista syrjintää pelkää 12 prosenttia: miehistä 7 prosenttia ja naisista 22.

– Tekniikan alalla käsitys siitä, kuka alalle sopii ja kenen osaamista uskotaan, on usein kapea. Jos et mahdu muottiin, se aiheuttaa stressiä. Energiaa kuluu siihen, kun joutuu miettimään missä ja milloin on turvallista kertoa omasta vähemmistöstatuksestaan. Jos työyhteisössä voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta, saman energian voi hyödyntää itse työhön, TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh sanoo.

TEKin tutkimuksen mukaan lhbtiq+-opiskelijoista 68 prosenttia on huolissaan jaksamisestaan työelämässä. Ei-vähemmistöön kuuluvista opiskelijoista vastaava luku on 42 prosenttia.

Bairohin mukaan TEKin opiskelijatutkimuksen tulokset ovat linjassa kansainvälisten tutkimusten tulosten kanssa. Erona on se, että Suomessa keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien työhyvinvoinnista on vasta alkutekijöissään.

– Työpaikkojen tulisi olla turvallisia tiloja, joissa jokainen meistä voi olla riittävästi oma itsensä. Se ”parempi työminä”.

Liki neljännes on kokenut häirintää töissä

Sateenkaarevista opiskelijoista oli kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua oman alan töissä liki neljännes (23 prosenttia). Esimerkiksi ei-vähemmistöön kuuluvista naisista osuus on 18 prosenttia ja miehistä 4 prosenttia.

– Osalla tutkimukseemme vastanneista on kokemus esimerkiksi siitä, että työpaikalla on OK kertoa vitsejä vähemmistöistä. Tällainen kokemus heikentää uskoa siihen, että työelämä on hyvä ja tasapuolinen kaikille.

Tekniikan alan opiskelijoille työuralla tärkeintä on mielenkiintoinen työ, kehittyminen, työn ja muun elämän tasapaino sekä varma toimeentulo. Lhbtiq+-opiskelijat eivät eroa tässä muista. Sen sijaan vaihtelua on siinä, näkeekö opiskelija tärkeinä pitämänsä asiat myös todennäköisinä urallaan vai ei. Mielenkiintoisen työn kohdalla ero on pieni, mutta kasvaa kun kysytään työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Lhbtiq+-opiskelijat eivät pidä tasapainoisuutta yhtä todennäköisenä kuin muut.

TEK on kolmatta vuotta yksi Helsinki Priden virallisista kumppaneista. TEK oli ensimmäinen ammattijärjestö, joka lähti Helsinki Priden kumppaniksi. TEK on mukana Pridessä, koska TEK haluaa olla tekemässä kaikille parempaa työelämää.

Näin tutkimus tehtiin

TEKin opiskelijatutkimukseen 2021 vastasi 3 260 TEKin opiskelijajäsentä syksyllä 2021. Vastausprosentti oli 18. Vastaajista 9 prosenttia koki kuuluvansa seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön.

Kaikille avoin verkkotapahtuma TEK Academy: Kahvitauko kaapissa? Sateenkaarevaa työelämää rakentamassa, 15.6. 

TEKin opiskelijatutkimuksen 2021 tulosten visualisaatio

Graafi: Pelkään että tulen syrjityksi tulevalla työurallani