Susanna Bairoh ja Sanna Putila ulkona.

Tutkimus: Etuoikeuksien purkaminen tuntuu miehistä syrjinnältä

|
Uutinen

Naisiin kohdistuva syrjintä on yhä merkittävä ongelma tekniikan alalla, mutta tuore tutkimus nostaa esiin myös miesten syrjintäkokemuksia. Miesten kokema syrjintä tekniikan alalla liittyy usein toimiin, jotka edistävät tasa-arvoa.

Kuvateksti: Löydös. TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh (vasemmalla) ja TEKissä tutkijana työskennellyt Sanna Putila havaitsivat, että miesten kokema syrjintä näyttää usein linkittyvän toimiin, jotka yrittävät haastaa maskuliinista kulttuuria.

Naiset ja miehet kokevat sukupuoleen perustuvaa syrjintää hyvin eri tavoin tekniikan alalla. Tuoreen tutkimuksen mukaan naiset tuovat esiin haasteet uralla etenemisessä, osaamisen epäilemisen, vähättelemisen, epäasialliset kommentit ja jopa seksuaalisen häirinnän.

Miehet kertovat naisten suosimisesta ja kiintiönaisista tai epäpätevistä naisista. Miesten mukaan erityisesti johtotehtäviin halutaan naisia.

Julkisessa keskustelussa tasa-arvo on jo toteutunut eikä syrjintääkään ole, mutta eihän näin ole.

Tutkimuksen aineisto koostuu syrjintää koskevista kysymyksistä Tekniikan akateemiset TEKin toteuttamissa kahdessa selvityksessä: vuonna 2015 toteutetussa laajassa jäsentutkimuksessa sekä vuonna 2020 toteutetussa otostutkimuksessa.

Vuoden 2015 jäsentutkimuksen mukaan kaikenikäiset naiset kokevat sukupuoleen perustuvaa syrjintää enemmän kuin miehet: kyllä-vastausten osuudet vaihtelevat 26 ja 32 prosentin välillä, kun miehillä vaihteluväli on 1–4 prosenttia.

Vuoden 2020 otostutkimuksessa syrjintää kertoi kokeneensa 14 prosenttia kaikista vastaajista, 21 prosenttia naisista ja 10 prosenttia miehistä.

Tutkijat TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh ja TEKissä tutkijana työskennellyt Sanna Putila kertovat kysyttäessä yllättyneensä tuloksista lähinnä siitä, että syrjintä on ilmiönä näin sitkeä.

– Jotenkin toivoisi, että asiat kehittyisivät parempaan suuntaan. Eihän tällaista pitäisi enää olla, Susanna Bairoh sanoo.

Putilaa hämmästyttää myös puheiden ja todellisuuden ristiriita.

– Julkisessa keskustelussa tasa-arvo on jo toteutunut eikä syrjintääkään ole, mutta eihän näin ole.

Susanna Bairohin ja Sanna Putilan kirjoittama vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus ”Pätevät naiset eivät etene” vai ”naisia suositaan”? Sukupuoleen perustuvan syrjinnän ristiriitaiset kokemukset tekniikan korkeakoulutettujen työpaikoilla ilmestyi joulukuussa Työelämän tutkimusyhdistys ry:n Työelämän tutkimus -lehdessä.

– Miesten kokemaa syrjintää ei ole aiemmin tutkittu tekniikan alalla juuri lainkaan. Siksi tartuimme myös tähän aiheeseen, Susanna Bairoh kertoo.

Yhdenvertainen kohtelu voi näyttää suosimiselta

Tutkimuksen mukaan miesten kokema syrjintä näyttää usein linkittyvän toimiin, jotka yrittävät haastaa maskuliinista kulttuuria. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi julkilausutut tasa-arvotavoitteet, kuten vaikka ohjelmisto- ja palveluyhtiö TietoEVRYn ilmoitus siitä, että yhtiö tavoittelee 50/50-sukupuolijakauman saavuttamista henkilöstönsä osalta maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

Naisten pätevyyden kyseenalaistavassa kulttuurissa tämänkaltainen naisten yhdenvertainen kohtelu voi näyttäytyä naisten perusteettomana suosimisena. Tutkimuksessa todetaan, että haasteena on, että tasa-arvon tavoittelu vaatii muutoksia miehiltä. ”Vaikka sukupuolten tasa-arvo ei ole nollasummapeli, se ei ole myöskään win-win-tilanne: miehet eivät välttämättä häviä, jos naiset saavat etua, mutta toisaalta naisten etu ei automaattisesti hyödytä miehiä, ainakaan lyhyellä tähtäimellä.”

Tutkimuksen mukaan osa miehistä ei usko ollenkaan, että naisia syrjittäisiin sukupuolen perusteella. Lisäksi joissakin miesten kokemuksissa maskuliinisuuden ensisijaisuuden purkaminen näyttäytyy syrjintänä, koska sukupuolen mukanaan tuomaa etuoikeutettua asemaa ei tunnisteta eikä tunnusteta.

Miten kaikki miehet sitten saa mukaan muutokseen?

– On vaikea muuttaa ihmistä, joka on täysin vastakkaista mieltä, mutta samanmielisten kanssa voi tehdä paljon. Tällaisia miehiä ovat esimerkiksi he, jotka ajattelevat puolisoidensa, ystäviensä ja tyttäriensä parasta. Kun yleinen yhteisymmärrys muutoksen tarpeellisuudesta pikkuhiljaa kasvaa, sitkeimmätkin vastustajat tulevat lopulta mukaan, vaikka eivät olisikaan tyytyväisiä, Sanna Putila sanoo. •

Avainsanat: