TEK tutkii: Työelämä ja työsuhteet

Mitä tekniikan alan työelämälle kuuluu? Tutkimustuloksistamme selviää muun muassa mitä tekkiläinen tienaa, miltä alan työllisyys näyttää sekä miten yrittäjillä menee.

Kolme henkilöä kävelee rappusissa

Työttömyystilasto 3/2022

Työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli maaliskuussa 1993, mikä on 2,8 % vastaavasta työvoimasta. Määrä on laskenut vuoden aikana yli 16 %. Lomautettuja oli 155. Vastavalmistuneita oli työttömänä 83. Yhteensä vailla työtä oli maaliskuussa 2,9 % työvoimasta. 

Lue lisää
Palkkaero 2021 karttana.

Uudenmaan ja muun Suomen välillä vallitsee sitkeä palkkaero

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten palkat ovat noin kahdeksan prosenttia korkeammat Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. Ero ei ole muuttunut miksikään vuosiin.

Lue lisää
Kaksi henkilöä toimistolla

Työmarkkinatutkimus 2021

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2021 lokakuussa 5 225 euroa ja keskipalkka 5 687 euroa. Työmarkkinatutkimus luotaa tekkiläisten työelämää ja palkkoja.

Lue lisää
Nainen ja mies keskustelevat toimistolla kahvikupin ja tietokoneen ääressä, taustalla nuoria työntekijöitä

Diplomi-insinöörin tunnelma koheni ja palkka nousi 5 225 euroon

Diplomi-insinöörit pitävät nyt työpaikkansa tilannetta ja omaa tilannettaan lähitulevaisuudessa selvästi parempana kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää
People in an office

Kielivaatimukset ja ennakkoluulot hankaloittavat maahanmuuttajien rekrytointia tekniikan alalla

Maahanmuuttajilla on tunnetusti huonompi työmarkkinatilanne kuin suomalaisilla. Monet heidän kohtaamansa haasteet työmarkkinoilla johtuvat rekrytointikäytännöissä ja palkkaamisperusteissa esiintyvästä syrjinnästä ja ennakkoluuloista.

Lue lisää

Palkkaero kasvaa matkalla johtoon

Naisten ja miesten mediaanipalkoissa on eroa. Mediaanimies tienaa 7 000 euroa vuodessa enemmän kuin mediaaninainen. Ylimmässä johdossa ero on 15 000 euroa.

Lue lisää
Opiskelija, luento, opiskelu

Vastavalmistuneiden palautekysely 2020

Korona vaikutti vuonna 2020 valmistuneiden työllistymiseen ja näkyi hieman myös opintojen viivästymisessä. Valmistuneet ovat kuitenkin edelleen erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa. TEK ja tekniikan alan yliopistot kartoittavat kyselyllä vastavalmistuneiden ajatuksia työstä ja opiskelusta.

Lue lisää
Henkilö kahvikupin kanssa pöydän ääressä hymyssä suin

Yrittäjyyskatsaus 2020

Tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisilla yrittäjillä bruttovuosiansion keskiarvo on noin 72 500 euroa ja sivutoimisilla yrittäjillä noin 9 700 euroa.

Lue lisää