Opiskelijoita yliopistolla.
Se suuri ero. Kaikkein suurin ero opiskelijoiden ja täysjäsenten välillä on siinä, kuinka tärkeä tavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Opiskelijoista 51 prosenttia pitää tavoitetta erittäin tärkeänä, täysjäsenistä 31 prosenttia.

Opiskelijoille lähes kaikki on tärkeämpää

|
Uutinen

Opiskelijat kokevat täysjäseniä tärkeämmäksi, että TEK nostaisi yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän lainsäädäntöä, työmarkkinaedunvalvontaa, osaamisen kehittämistä työelämässä, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta sekä yrittäjyyttä.

Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijatutkimuksen ja jäsentutkimuksen tulosten vertailu kertoo, että tekniikan alan nykyopiskelijat pitävät monia asioita tärkeämpinä kuin täysjäsenet.

Opiskelijat ovat vahvemmin esimerkiksi sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkeämpi asia kuin teollisuuden kilpailukyky.

Samoin opiskelijat kokevat täysjäseniä tärkeämmäksi, että TEK nostaisi yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän lainsäädäntöä, työmarkkinaedunvalvontaa, osaamisen kehittämistä työelämässä, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta sekä yrittäjyyttä.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on täysjäsenistä selvästi tärkeämpää naisille kuin miehille, mutta opiskelijoiden joukossa se saa vahvaa kannatusta myös miehiltä.

– Tulosten perusteella opiskelijat haluaisivat TEKin näkyvän entistä vahvemmin suunnannäyttäjänä ja keskustelun herättäjänä näissä asioissa, pohtii tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh.

Suurin ero on, kuinka tärkeä tavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Opiskelijoista 51 prosenttia pitää tavoitetta erittäin tärkeänä, täysjäsenistä 31 prosenttia.

– Tässä on todella suuri ero opiskelijoiden ja työelämässä olevien jäsenten välillä. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on täysjäsenistä selvästi tärkeämpää naisille kuin miehille, mutta opiskelijoiden joukossa se saa vahvaa kannatusta myös miehiltä.

Täysjäsenet ovat opiskelijoita vahvemmin vain väitteen ”kuulun TEKiin, koska se ajaa minun asioitani” takana.

Taloustutkimuksen viimevuotisen luokittelun mukaan tekkiläiset voi jakaa viiteen ryhmään eli universalisteihin, konservatiiveihin, materialisteihin, menestyshakuisiin ja maailmanpelastajiin.

Työelämässä olevista eli täysjäsenistä suurimman ryhmän muodostavat maailmanpelastajat, joita Taloustutkimuksen mukaan on noin 25 prosenttia. Opiskelijoista maailmanpelastajia on 44 prosenttia. Menestyshakuisia on molemmissa ryhmissä 21 prosenttia, mutta konservatiiveja on opiskelijoissa vain 9 prosenttia, kun täysjäsenistä heitä on 17. Opiskelijoissa on vähemmän universalisteja prosentein 16–25 ja materialisteja 10–12.

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus