Vastavalmistuneita ruohikolla

Jo joka kolmas tekniikan alan yliopistotutkinto venyy jaksamishuolien vuoksi

|
Uutinen

– Inhimillisten ongelmien lisäksi on yhteiskunnalle kestämätöntä, jos ajamme tulevaisuuden osaajat loppuun jo opiskeluaikoina, Tekniikan akateemiset TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela sanoo.

Huolestuminen omasta jaksamisesta opintojen aikana on yhteydessä opintojen viivästymiseen, kertoo Tekniikan akateemiset TEKin tuore TEK Graduate Survey -palautekysely.

Jo joka kolmas tekniikan alan yliopistotutkinto venyy opiskelijoiden jaksamishuolien vuoksi. Jaksamisestaan huolestuneiden opiskelijoiden opinnot kestävät keskimäärin neljä kuukautta pidempään kuin muilla. Tekniikan alan yliopistokoulutettuja diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä valmistuu vuosittain noin 3 000 kappaletta, joten ongelma koskettaa noin tuhatta tutkintoa.

Opintojen sujuvuuden kannalta tärkeintä on laadukas, joustava ja riittävästi resursoitu opetus.

TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela muistuttaa, että Suomi tarvitsee tuhansia uusia tekniikan osaajia tulevina vuosina ja aloituspaikkojen lisäämisen lisäksi on parannettava merkittävästi koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden mielenterveyspalveluita.

– Inhimillisten ongelmien lisäksi on yhteiskunnalle kestämätöntä, jos ajamme tulevaisuuden osaajat loppuun jo opiskeluaikoina, Juhani Nokela sanoo.

– Merkittävä tekijä opintojen hidastumisessa on opiskelijoiden uupuminen ja erilaiset mielenterveysongelmat. Opintojen sujuvuuden kannalta tärkeintä on laadukas, joustava ja riittävästi resursoitu opetus. Mielenterveyden ongelmiin auttaa mahdollisimman nopea pääsy avun piiriin. Kustannustehokas ratkaisu on lisätä matalan kynnyksen palveluita ja ottaa laajemmin käyttöön psykososiaaliset lyhytinterventiot terveydenhuollon eri palvelukanavissa.

Tutkimuksessa jaksamishuolet olivat myös yhteydessä kokemukseen työllistymisen laadusta. Kyselystä vastaavan TEKin analyytikko Arttu Pirin mukaan näyttää siltä, että jaksamishuolet voivat heijastua työn vaativuuden kautta myös palkkaan.

– Kokopäiväisesti yksityiselle sektorille työllistyneillä suomalaisilla oli palkassa ryhmien välillä merkitsevä ero. Huolestuneilla peruspalkka oli keskimäärin yli sata euroa alempi kuin ei-huolestuneilla.

TEK on toteuttanut yliopistojen kanssa vastavalmistuneiden TEK Graduate Survey -palautekyselyn vuodesta 2011. Kysely kartoittaa vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Kyselyn piirissä ovat kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Siihen vastasi vuonna 2021 valmistuneista noin 60 prosenttia.

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus