Graduate Survey, opiskelija makaa sohvalla

TEK Graduate Survey 2021

Vuonna 2021 valmistuneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja valitsisivat saman tutkinnon uudestaan. Myös työllisyystilanne on hyvä. Hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät haasteet kuitenkin näkyvät myös vastavalmistuneilla.

In English

 

TEKin ja tekniikan alan yliopistojen yhteinen vuosittainen kysely kertoo vastavalmistuneiden työtilanteesta ja kartoittaa heidän ajatuksiaan opinnoista.

Lataa tästä tuloskooste Graduate Surveyn jaksamistuloksista

Voit tutustua vuonna 2021 valmistuneiden tuloksiin alla olevan interaktiivisen visualisoinnin avulla. Visualisoinnin eri välilehdillä on tietoja eri aiheista. Voit suodattaa tietoja valikoiden avulla tai klikkailemalla kuvioita. Visualisointi toimii parhaiten koko näytön tilassa.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan visualisaatioon Tableau Online -työkalussa: https://public.tableau.com/views/TEKGraduateSurvey2021/TEKGraduateSurvey2021?:language=en-US&:display_count=n&:origin=viz_share_link 

TEK Graduate Survey Time Series 

Aikasarjavisualisaatioon on koottu vuosien 2016-2021 tulokset  kyselyn seuraavien teemojen osalta:

  • Osaaminen
  • Työllistyminen
  • Tyytyväisyys opintoihin

Aikasarjavisualisaatio helpottaa kehityksen seuraamista, positiivisen muutoksen huomioimista ja keskeisten kehityskohteiden paikantamista.

Alla olevasta linkistä voit tutustua aikasarjavisualisaatioon vuosilta 2016-2021 Tableau Online -työkalussa.

https://public.tableau.com/app/profile/arttu.piri/viz/TEKGraduateSurveyTimeSeries/TEKGraduateSurveyTimeSeries

Voit tutustua visualisaatioon myös alla. Visualisointi toimii parhaiten koko näytön tilassa.