Opiskelijat kävelevät Oulun yliopiston käytävällä.

Diplomi-insinöörejä valmistui ennätysmäärä

|
Uutinen

Diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja valmistui viime vuonna 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Tekniikan alan tutkinto kantaa – neljällä viidestä on valmistuessa työpaikka ja kuukausipalkan mediaani on 3 600 euroa.

Vastavalmistuneilla diplomi-insinööreillä menee hyvin. Vuonna 2023 Suomessa valmistui lähes 3 500 diplomi-insinööriä ja arkkitehtia, joista TEKin tutkimuksen mukaan 79 prosentilla oli valmistuessaan työpaikka tai he tiesivät, mihin työllistyvät.

Tämä selviää Tekniikan akateemiset TEKin vuotuisesta vastavalmistuneiden palautekyselystä, jonka ammattijärjestö tekee yhdessä tekniikan alan yliopistojen kanssa.

Koulutusaloista paras työllisyys oli tuotantotalouden opiskelijoilla, joista 89 prosentilla oli valmistumishetkellä työpaikka ainakin tiedossa. Hyvin työllistyivät myös rakentamista ja maanmittausta opiskelleet (83 %) sekä kone- ja energiatekniikkaa opiskelleet (82 %). Heikoin tilanne oli arkkitehdeilla: vastavalmistuneista 67 prosentilla oli työpaikka vähintään tiedossa.

63 prosentilla oli valmistuessaan vähintään vuosi oman alan työkokemusta.

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien urat alkavat jo ennen valmistumista. Viime vuonna valmistuneista 63 prosentilla oli valmistuessaan vähintään vuosi oman alan työkokemusta.

Tekniikan akateemiset TEKin analyytikko Arttu Piri arvioi, että vastavalmistuneiden hyvä työllistyminen perustuu suuresti opiskeluaikana kartutettuihin verkostoihin ja diplomityö- tai opinnäytetyöpaikkaan.

– Viime vuoden ryöpsähdys valmistuneiden määrässä johtuu osittain koronaviivästymisten purkautumisesta. Toisille koronasulut ja etäopiskelu aiheuttivat hankaluuksia ja viivyttivät opintoja. Eniten viivästymistä kuitenkin aiheutti työnteko opintojen ohessa ja DI- tai opinnäytetyöhön liittyvät seikat, Piri sanoo.

Tutkinto hyvä, jaksaminen ei

Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Viime vuonna valmistuneista 79 prosenttia valitsisi täysin saman tutkinnon uudelleen. Tyytyväisimpiä tutkintoonsa olivat Aalto-yliopiston arkkitehdit (97 %) sekä diplomi-insinöörit Åbo Akademista (87 %) ja LUT-yliopistosta (85 %).

– Tulokset kertovat tekniikan alan koulutuksen korkeasta laadusta ja alan vetovoimasta. Nämä osaajat tekevät tulevaisuuden – ilman heitä ei tule innovaatioita eikä kestävää kasvua, sanoo TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela.

Toisaalta joka kolmas vastavalmistunut on ollut huolissaan jaksamisestaan opintojensa aikana usein tai jatkuvasti. Tilanne ei ole parantunut viime vuosina. Vuonna 2022 valmistuneista 36 prosenttia ja vuonna 2021 32 prosenttia oli huolissaan.

– Tulokset ovat huolestuttavia, mutta kyselyn mukaan vastavalmistuneet myös näkevät omasta hyvinvoinnista huolehtimisen todella tärkeäksi työelämätaidoksi. Toivottavasti nämä asenteet leviävät heidän mukanaan laajasti työpaikoille, Arttu Piri sanoo.

Lisää tutkimustuloksia: TEK Graduate Survey

TEKin Graduate Survey -palautekyselyyn vastasi 59 % kaikista viime vuonna Suomessa valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista.

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus