Korona, opiskelu, opiskelija, yliopisto, kampus

Opiskelijatutkimus 2020: Koronan vaikutus opiskelijoihin

Korona heikensi sosiaalista hyvinvointia, mutta paransi fyysistä hyvinvointia. Tutkimme koronan vaikutusta osana opiskelijatutkimusta.

Koronan vaikutus opiskelijoiden toimeentuloon (opintopisteittäin)

  alle 41 41-80 81-120 121-160 161-200 201 tai yli
Parantanut merkittävästi 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 %
Parantanut jonkin verran 11 % 6 % 7 % 8 % 5 % 8 %
Ei vaikutusta 58 % 69 % 65 % 71 % 71 % 66 %
Heikentänyt jonkin verran 23 % 21 % 20 % 15 % 18 % 18 %
Heikentänyt merkittävästi 6 % 4 % 8 % 5 % 5 % 6 %

Korona heikensi erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden toimeentuloa.

Opiskelijoiden hyvinvointi koronapandemian aikana (Opiskelijatutkimus 2020)
Tulokset näyttävät, että korona-aika heikensi erityisesti opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia. Toisaalta fyysinen hyvinvointi parani.