Opiskelijatutkimus

Ei opiskelijakaan pelkällä opintorahalla elä. Talouden lisäksi työssäkäynti tukee opintoja ja edistää uratoiveiden toteutumista – siksi monella opiskelijalla työura alkaakin jo ennen valmistumista. TEKin opiskelijatutkimus selvittää, mitä opiskelijoille kuuluu.

In English

TEKin opiskelijatutkimus tuottaa tietoa opiskelijoiden työssäkäynnistä, uraodotuksista ja asennoitumisesta työelämään. Tutkimuksen perusteella määritellään myös TEKin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset.

Joka syksy toteutettavan opiskelijatutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Kyselyssä on perinteisesti selvitetty monelta kantilta opiskelijoiden osallistumista työmarkkinoille opintojensa ohessa; työnteon määrää ja työsuhteen laatua, palkkatasoa, töiden hakua ja löytämistä, työnteon merkitystä ja vaikutuksia. Usein kyselyssä on myös jokin vaihtuva teema.

Tuloksia

Työssäkäynti

Vuoden 2022 tuloksia TEK-lehdessä

Vuoden 2021 tuloksia TEK-lehdessä

Vuoden 2020 tuloksia TEK-lehdessä

Vuoden 2019 tuloksia TEK-lehdessä

Tuloksia teemoittain:

Hyvinvointi ja jaksaminen (2019-2022)

Koronan vaikutus opiskelijoihin (2020)

Toimintakulttuuri killoissa ja ainejärjestöissä (2018)

Perustietoa tutkimuksesta

Opiskelijatutkimuksen kohderyhmänä ovat TEKin opiskelijajäsenet (pl. fuksit eli kyselyvuonna opintonsa aloittaneet). Tiedonkeruu tapahtuu vuosittain syyskuussa. 

VuosiTeema (peruskysymysten lisäksi)VastaajamääräVastausprosentti
2023Generatiivisen tekoälyn käyttö opiskelussa & kestävän kehityksen osaaminen2 90815 %
2022Kuuluminen tekniikan alalle & näkemykset TEKin toiminnasta1 70811 %
2021Uraodotukset3 26018 %
2020Hyvinvointi ja COVID-19 vaikutukset3 80822 %
2019Hyvinvointi ja uraodotukset3 39320 %
2018Kiltakulttuuri2 52919 %

 

Opiskelijatutkimus paljastaa palkkaeroja koulutusalojen ja sukupuolten välillä

TEKin opiskelijatutkimuksen perusteella tietojenkäsittelytieteen opiskelijat tienaavat parhaiten. Mitä muuta löytyy, kun opiskelijoiden palkkoja tarkastellaan vuoden 2020 datasta tehdystä visualisoinnista?

Lue lisää Susanna Bairohin blogista