Opiskelija haalareissaan

Opiskelijoiden huoli omasta jaksamisesta lisääntynyt

|
Uutinen

Omien ongelmien tunnistaminen on avainasemassa hyvässä elämänhallinnassa.

Alle 35-vuotiaista diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistuneista 37 prosenttia on ollut vuonna 2022 opintojensa aikana usein tai jatkuvasti huolissaan jaksamisestaan. Huolestuneiden osuus on kasvanut edellisestä vuodesta huomattavasti, noin neljä prosenttiyksikköä.

Tulos käy ilmi TEKin Graduate Survey -tutkimuksesta, jossa selvitetään tekniikan alan vastavalmistuneiden kokemuksia opintoihin ja työelämään liittyen.

Huolestuneisuuden lisäksi tutkimuksessa mitataan opintokuormituksen aiheuttamia univaikeuksia, ongelmia sosiaalisissa suhteissa sekä tunnetta ”hukkumisesta” opintoihin liittyviin töihin. Univaikeuksia jatkuvasti tai usein oli 50 prosentilla vastanneista. Kasvua edelliseen vuoteen oli 3 prosenttiyksikköä.

"Meille on tullut tavaksi puhua työelämästä tavalla, joka luo nuorille aivan turhia paineita. Puhummeko esimerkiksi aivan liikaa huippuosaamisesta ja menestymisestä? On hyvä muistaa, että korkeatasoisen koulutuksemme ansiosta on valmistuneidemme kyvykkyys työelämään kunnossa. Ikääntyvässä kansakunnassa on pidettävä huoli, että kaikilla on osaamisen lisäksi myös henkinen ja fyysinen vointi kunnossa. Osaajille riittää töitä nyt ja huomenna”, sanoo TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela.

Puhummeko liikaa huippuosaamisesta ja menestymisestä?

Opintojen aiheuttamia ongelmia sosiaalisissa suhteissa koki viime vuonna 55 prosenttia ja yleistä ylikuormittuneisuutta 33 prosenttia vastaajista. Osuudet ovat edellisen vuoden tasolla.

”Tulevina vuosina on iso riski, että hallituksen opiskelijoiden toimeentuloon päättämät heikennykset lisäävät entisestään henkistä kuormitusta”, Nokela toteaa.

Huoli on hyödyllinen herättäjä

TEKin aineistossa huoli omasta jaksamisesta näyttää kasvaneen hieman enemmän kuin varsinaiset ongelmat.

”Huoli omasta jaksamisesta kumpuaa siitä kokemuksesta, että omat voimavarat tuntuvat riittämättömiltä suhteessa koettuihin velvollisuuksiin ja tavoitteisiin. Viime vuodet ovat olleet opiskelijoille vaikeita. Etäopiskelun yleistyminen on ehkä vähentänyt osallistumista opintososiaaliseen toimintaan ja esimerkiksi inflaatio on lisännyt paineita työssäkäyntiin opintojen ohessa ja siten myös opiskelijoiden kuormitusta”, sanoo TEKin Graduate Survey-tutkimuksesta vastaava analyytikko Arttu Piri.

Pirin mielestä huoli omasta jaksamisesta voi olla myös voimavara tai laukaista tarpeellisen muutoksen.

”Huoli voi tarkoittaa lisääntynyttä itsereflektiota ja oman tilanteen aktiivista pohtimista. Se taas voi johtaa esimerkiksi avun hakemiseen ja muutoksiin omassa toiminnassa. Ne johtavat parempaan tasapainoon omien voimavarojen ja pyrkimysten yhtälössä”, arvioi Piri.

TEK Graduate Surveyssa kartoitetaan vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Kyselyn piirissä ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit.

Tutustu tarkemmin Graduate Surveyn aineistoon

TEK aloittaa marraskuussa opiskelijoille suunnatun mielen hyvinvointia käsittelevän MielenTEKoja -podcastin. Teemoina ovat esimerkiksi yksinäisyys, FOMO-ilmiö eli "fear of missing out", suorittaminen ja aikaansaaminen.