Piiroskuvassa on kolme opiskelijaa matematiikkaa kuvaavien elementtien kanssa.

Onko tekniikan alalla väliä?

|
Uutinen

Miten eri koulutusaloilta vastavalmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit työllistyvät? Onko alojen välillä paljon eroa palkoissa tai tyytyväisyydessä opintoihin? TEK tutki.

Graduate Survey 2023, vastanneiden taustatietoja.

Poimintoja

Korkein palkka valmistumis­hetkellä on tuotantotalouden opiskelijoilla, joiden mediaanipalkka on 4 000 €/kk.

Tyytyväisimpiä tutkintoonsa ovat arkkitehdit ja tuotantotaloutta opiskelleet, heistä 87 % valitsisi saman tutkinnon uudelleen.

Arkkitehdit olivat eniten huolissaan jaksamisestaan opintojen aikana. Heistä 57 % kertoo olleensa usein tai jatkuvasti huolissaan. Vähiten huolta jaksamisestaan kantoivat tuotantotalouden opiskelijat. Heillä vastaava luku on 24 %.

Työssä olevista vastavalmistuneista 46 % on tutkimus- ja kehitystehtävissä. Toiseksi eniten vastavalmistuneet työllistyvät tuotekehitykseen ja kolmanneksi eniten konsultointitehtäviin.

Valmistuneista 63 % kerrytti opintojen aikana vähintään vuoden oman alan työkokemusta. Sen koki hyödylliseksi 88 %. Kaikista vastaajista 60 % kertoo opintojensa tai valmistumisensa viivästyneen. Yleisimmät syyt olivat työskentely opintojen aikana (50 %), viive opinnäytetyöpaikan tai -aiheen löytämisessä (23 %) ja koronapandemia (21 %).

Graduate Survey 2023, koulutusalat-taulukko.

Näin tutkimus tehtiin

TEKin Graduate Survey tehtiin vuonna 2023 valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille ympäri Suomen. Siihen vastasi 2 045 henkilöä. Se on 59 % kaikista valmistuneista diplomi­-insinööreistä ja arkki­tehdeistä. TEK toteutti kyselyn yhteistyössä Suomen tekniikan alan yliopistojen kanssa. Palautekysely on osa TEKin ja tekniikan alan yliopistojen jatkuvaa yhteistyötä.

Lisätietoa: www.tek.fi/graduate-survey

2023 tulosvisualisaatio

Mitä muuta TEK tutkii?

Me TEKissä tutkimme jatkuvasti tekniikan alan työelämää, esimerkiksi palkkoja, yhdenvertaisuutta ja työssä tai opinnoissa jaksamista. Olemme tutkineet ja tuottaneet tietoa monista teemoista useiden vuosien ajan – voit tutustua ja vertailla tuloksia esimerkiksi aikasarjavisualisaatioiden avulla. Lue lisää tutkimuksistamme: www.tek.fi/tutkimus