Vastavalmistuneilla on kahdet työmarkkinat

|
Uutinen
Kuuntele

Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden työtilanteet näyttävät hyvin erilaisilta valmistumisen hetkellä. Erityisesti kontaktien puute hankaloittaa kv-opiskelijoiden työllistymistä.

Työkokemus 

Suomalaisista opiskelijoista 65 %:lle kertyy vähintään vuosi oman alan työkokemusta opintojensa aikana. Kv-opiskelijoista jopa 40 %:lla ei ole ollenkaan oman alan työkokemusta valmistuessaan.

  • Työkokemuksen kertymiseen vaikuttaa olennaisesti se, että kv-opiskelijat tulevat tyypillisesti kahden vuoden maisteriopintoihin, kun taas suomalaiset ovat usein valmistuessaan opiskelleet 5-6 vuotta.

Oman alan työkokemus valmistumisvaiheessa

Opinnäytetyö

Kun suomalaiset opiskelijat tekevät opinnäytetyönsä tyypillisesti yrityksiin, kv-opiskelijat tekevät ne yliopistoille tai tutkimuslaitoksille.

Suomalaisista opiskelijoista noin kaksi kolmesta sai työstään palkkaa, kv-opiskelijoista vajaa puolet. Kv-opiskelijoista lähes 40 % ei saanut mitään rahoitusta opinnäytetyölleen, suomalaisista vain 16 %. 

Suomalainen opiskelija sai opinnäytetyöstään yksityisellä sektorilla keskimäärin 2 654 €/kk, kansainvälinen opiskelija 2 151 €/kk. Yliopistoille tai tutkimuslaitoksille tehdyissä töissä suomalaisen keskipalkka oli 2 111 €/kk, kansainvälisen 1 833 €/kk. 

  • Kv-opiskelijoilla on vähemmän kontakteja yrityksiin, joihin tehdä opinnäytetyötä.

Kenelle opinnäytetyö on tehty?

Valmistuminen

Valmistumishetkellä suomalaisista opiskelijoista vain 12 % etsii töitä, kun kv-opiskelijoista 34 % on vailla työpaikkaa. Suomalaisista opiskelijoista monet työllistyvät tuttuun firmaan, missä kv-opiskelijoiden kontaktien puute taas näkyy.

Työsuhde

Valmistumishetkellä suomalaiset opiskelijat ovat tyypillisesti vakisuhteessa yksityisellä sektorilla. Kv-opiskelijoiden keskuudessa määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä, samoin kuin yliopistoihin työllistyminen.

  • Jatko-opinnot ovat kansainvälisille opiskelijoille erittäin houkutteleva vaihtoehto työllistymiseen. Yliopiston projektiin tehty opinnäyte toimii myös väylänä kokopäiväisiin jatko-opintoihin.

Palkka

Suomalaisen vastavalmistuneen keskipalkka on 3 400 €/kk, kansainvälisen 2 800 €/kk.

  • Osin palkkaeroa selittää, että suomalaisilla on selvästi enemmän työkokemusta valmistuessaan. Lisäksi kansainvälisistä vastavalmistuneista osa ei työllisty koulutusta vastaaviin töihin, mikä näkyy palkkatasossa.

Peruspalkka (€/kk), mediaani

Koulutus saa kaikilta kiitosta

78 % suomalaisista / 70 % kansainvälisistä opiskelijoista valitsisi täsmälleen samat opinnot uudelleen.

15 % suomalaisista / 21 % kansainvälisistä opiskelijoista valitsisi saman tutkinnon eri pääaineella. 

94 % suomalaisista / 96 % kansainvälisistä opiskelijoista oli tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

90 % suomalaisista / 93 % kansainvälisistä opiskelijoista oli sitä mieltä, että opinnoissa saadut taidot vastasivat odotuksia.

90 % suomalaisista / 92 % kansainvälisistä opiskelijoista kertoi opetuksen olleen laadukasta. 

  • Kansainväliset opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. 

Näin tutkimus tehtiin:

TEKin Graduate Survey tehtiin vuonna 2019 valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille ympäri Suomen. Kyselyyn vastasi 2 270 henkilöä, mikä on 76 % kaikista vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä. Vastaajista 77 % oli suomalaisia, 19 % oli kotoisin EU:n ulkopuolelta ja 4 % EU-maista. Kysely toteutettiin yhteistyössä tekniikan alan yliopistojen kanssa.

Lisää tuloksia: www.tek.fi/vastavalmistuneet