13 konstia työhyvinvoinnin lisäämiseksi

|
Uutinen
Kuuntele

Kirkkaat tavoitteet. Selkeä työnjako. Kohtuullinen työkuorma. Siinä ovat tekkiläisten mielestä työhyvinvoinnin lähtökohdat.

 1. Selkeyttämällä organisaation toiminnan tavoitteita ja päämääriä (33 %*)
 2. Selkeyttämällä työnjakoa (33 %)
 3. Vähentämällä työkuormaa (25 %)
 4. Parantamalla vuoro­vaikutusta organisaatiossa (23 %)
 5. Kehittämällä osaamista (22 %)
 6. Parantamalla työmenetelmiä ja -välineitä (22 %)
 7. Lisäämällä esimieheltä saatavaa tukea (16 %)
 8. Parantamalla palkitsemisen kokonaisuutta (16 %)
 9. Tehostamalla viestintää (15 %)
 10. Lisäämällä joustavia työaikajärjestelyjä  (12 %)
 11. Selkeyttämällä urapolkuja työpaikalla (11 %)
 12. Lisäämällä vaikutus­mahdollisuuksia omaan työhön (10 %)
 13. Lyhentämällä työaikaa (8 %)

* = prosenttia tutkimukseen vastanneista (kaikissa kohdissa)

Mittarit punaisella!

Tekkiläisistä 44 % kokee työmääränsä ajoittain liian suureksi ja 13 % jatkuvasti liian suureksi.

Eniten kuormitusta kokevat:

 • Yliopistosektorilla työskentelevät
 • Keskijohdon tehtävissä työskentelevät
 • Naiset

Eniten kuormitusta kokivat keskijohdossa työskentelevät. Heistä 17 % piti työmääräänsä jatkuvasti liian suurena, puolet ajoittain liian suurena.

Sektoreittain tarkasteltuna yliopistoissa ja kunnissa työskentelevät arvioivat muita useammin, että heidän työmääränsä on jatkuvasti liian suuri. Molemmissa ryhmissä 19 % eli noin viidennes koki työkuormansa jatkuvasti liialliseksi.

Naiset kuormittuivat hieman miehiä enemmän. He myös palautuivat työn aiheuttamasta kuormituksesta työpäivän jälkeen miehiä huonommin; naisista huonosti kertoi palautuvansa 18 %, miehistä 12 %.

Työkännykkä pirisee lomallakin 

Tämän voit tehdä itsesi hyväksi

 • Ota ylikuormittuminen puheeksi työpaikallasi. Miettikää jaksamiskeinoja porukalla.
 • Vedä rajat. Erota työ ja vapaa-aika.
 • Aikatauluta realistisesti ja keskity yhteen asiaan kerrallaan.
 • Pysähdy ja ennakoi. Mieti, suunnittele ja priorisoi tehtäväsi.
 • Muista syödä terveellisesti, liikkua ja nukkua.

Sirkku Pohja, asiamies, TEK

Näin tutkittiin:

Työn kuormittavuudesta kysyttiin TEKin työmarkkinatutkimuksessa. Kysely tehtiin lokakuussa 2017, ja siihen vastasi noin 9 200 henkilöä.

Avainsanat: