Aalto yliopisto

Tekniikan akateemiset TEK

Tekniikan akateemiset ovat ihmisiä tekniikan takana. Katseet kääntyvät meihin, kun aikamme suuria ongelmia ratkaistaan.

TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. TEK on yksi Akavan suurimmista jäsenjärjestöistä.

Noin 72 000 jäsenellään TEK on maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liittoon kuuluu myös kasvava määrä arkkitehteja ja luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneita. Jäsenistä runsaat 20 000 on teekkareita ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoita.

Tietoa, turvaa, neuvontaa

Tuemme jäseniämme ammattiuran kaikissa vaiheissa, myötä- ja vastamäessä. Tarjoamme jäsenillemme ammattijärjestökentän parhaat ammattiuraa tukevat palvelut:

  • työsuhde- ja palkkaneuvontaa
  • rekrytointi-, ura- ja kansainvälistymispalveluja 
  • vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta
  • ammattilehtiä ja oppaita.

TEK on vahva toimija työmarkkinoilla sekä koulutus- ja teknologiapolitiikassa. Edistämme tekniikkaa, sen arvostusta ja soveltamista kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Vaikuttamisalueitamme ovat työmarkkinat, koulutus, tekniikka, innovaatiot ja yhteiskunta.

STRATEGIA

Toiminta-ajatuksenamme on tukea jäsentä työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa.

MISSIO

Olemme tekniikan osaajien yhteisö, joka tekee (työ)elämästä paremman ja maailmasta kestävämmän.

ARVOT

Välittävä - Aikaansaava - Utelias

 

Tutustu myös TEKin eettisiin linjauksiin, jotka on koottu TEKin kunniasääntöön.

Asiasanat: