Tekkiläiset pelaamassa biljardia

Jäsenten yhteisö

TEKin jäsenenä olet osa tekniikan alan osaajien yhteisöä. Tutustu muihin tekkiläisiin alueseurojen, kerhojen ja erilaisten yhdistysten toiminnassa – itsellesi mielekkään tekemisen parissa!

image with text

Alueseurat ja teknilliset seurat

Alueseurat ja teknilliset seurat ovat oman alueensa tekkiläisten yhdysside. Seurat järjestävät jäsenilleen vuosittain useita tilaisuuksia, kuten yritysvierailuja, tekniikan alan esitelmiä, senioritoimintaa, ruokakursseja ja muita kiinnostavia aktiviteetteja. Seurat ovat avoimia kaikille TEKin jäsenille. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lue lisää

image with text

Kerhot

Tekkiläisten kerhoja löytyy kymmeniä Akateemisesta teekkarikerhosta Yrittäjäklubiin. Kerhoissa pääset toimimaan muiden tekkiläisten kanssa yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa. Kerhot järjestävät erilaisia tapahtumia eri puolilla Suomea ja tarjoavat loistavan tilaisuuden uusien tuttavuuksien luomiseen. Kerhot ovat avoimia kaikille TEKin jäsenille. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Lue lisää
 

image with text

Yritysyhdistykset

Paikallisesta edunvalvonnasta vastaavat yksityisellä sektorilla ylempiä toimihenkilöitä edustavat YTN:n yritysyhdistykset (YRY). Yritysyhdistykset edustavat työpaikan kaikkia YTN:n jäsenliittoihin (kuten TEKiin) kuuluvia ylempiä toimihenkilöitä, jotka ovat yritysyhdistyksen jäseniä. Yhdistysten kautta voidaan käsitellä työpaikalla neuvoteltavia asioita, tehdä parempia sopimuksia ja toteuttaa kattavaa edunvalvontaa. Yhdistykset toimivat myös luottamusmiesten tukena ja sparrauskumppaneina sekä järjestävät jäsenistöään kiinnostavia tilaisuuksia ja tapahtumia. Yritysyhdistykset voivat olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoisia, ja niitä löytyy Suomesta yli 100. 

Yritysyhdistykseen voivat liittyä kaikki yrityksessä työsuhteessa olevat akavalaiseen liittoon kuuluvat ylemmät toimihenkilöt, kuten esimiehet, asiantuntijat ja eritystehtävissä työskentelevät.

Lue lisää YTN:n sivuilta
 

image with text

Julkisen sektorin paikallisyhdistykset

Valtiolla ja kunnissa toimii kasvava määrä paikallisyhdistyksiä. Paikallisyhdistykset edistävät tietyllä alalla, työnantajalla tai tietyissä työtehtävissä toimivien henkilöiden edunvalvontaa. Liity oman alasi yhdistykseen tai perusta uusi! 

Lue lisää
 

image with text

Korkeakouluyhdistykset

Korkeakouluyhdistykset ajavat jäsentensä etuja esimerkiksi paikallisissa neuvotteluissa ja palkkausasioissa. TEK tukee yhdistyksiä ja yksittäisiä jäseniä työsuhdeasioiden hoidossa. Löydä oman yliopistosi yhdistys!

Lue lisää
 

image with text

Kestävyysopettajien verkosto

Kestävyysopettajien verkosto kokoaa yhteen tekniikan yliopistokoulutuksen kestävän kehityksen sisällöistä kiinnostuneet opettajat, hallintohenkilökunnan ja sidosryhmät.

Lue lisää

Muita yhteisöjä: SEAL Ry

Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry:n (jäljempänä SEAL) tehtävänä on toimia puolustushallinnon palveluksessa sekä puolustushallinnon kanssa yhteistyössä olevien yritysten palveluksessa olevien korkeakoulutettujen siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden jäsenyhdistysten jäsenien edunvalvojana parantaen jäsentensä palvelussuhteen ehtoja. SEAL ry toimii neuvottelevana osapuolena Puolustusvoimissa, Puolustusministeriössä ja kumppaneiden organisaatioissa.

TEKin ja SEAL ry:n (Siviilijohtajien, erikoisupseerien ja asiantuntijoiden liitto SEAL ry) välillä on yhteistyösopimus, jonka mukaan ne SEAL:n jäsenet, jotka täyttävät TEKin jäsenyyskriteerit, voivat liittyä SEAL:n kautta myös TEKin täysjäseniksi (henkilöjäsenyys). Jäsenellä on TEKissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin TEKin jäsenillä ja myös TEKin jäsenmaksu on sama kuin muilla TEKin jäsenillä. Vastaavasti ne TEKin nykyiset jäsenet, jotka täyttävät SEAL:n jäsenehdot, voivat halutessaan liittyä myös SEALin jäseniksi. Jäsenillä on SEAL:ssa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin SEALin jäsenillä.

Helpoiten tämän yhteisjäsenyyden saa halutessaan voimaan  ilmoittamalla siitä nykyisen järjestönsä jäsenrekisterille.

 Lue lisää SEALin sivuilta

Oletko mukana TEKin yhteisöjen toiminnassa?

Pysy kartalla TEKin ja yhteisöjen toiminnasta yhteisöaktiiveille tarkoitetun uutiskirjeen myötä. Lähetämme kerhojen, alueseurojen ja yhdistyksen aktiiveille tarkoitetun kirjeen noin kerran kvartaalissa.

Muista myös ilmoittaa yhteisösi tapahtumista meille! Viestimme tapahtumista tapahtumakalenterissa ja jäsenkirjeissä. 

Tilaa uutiskirje

Ilmoita tapahtumasta

Materiaalipankki TEKin yhdistyksille

 

Kiinnostaisiko sinua tulla mukaan toimintaan, mutta et tiedä mistä aloittaa? Tutustu oppaaseemme!