SITP, robottibussi, Sensible4

Palkinnot ja kilpailut

Jaamme vuosittain palkintoja parhaille opinnäytetöille sekä lasten ja nuorten tutkimuksille. TEK ja TFiF jakavat myös 30 000 euron arvoisen Suomalaisen insinöörityöpalkinnon.

Tekniikan alan osaavat tekijät lapsista ja nuorista aina opiskelijoihin ja työelämän konkareihin ansaitsevat tunnustusta. Tätä tunnustusta annamme ilolla ja ylpeydellä. Olemme myöntäneet erilaisia palkintoja jo useiden vuosikymmenien ajan, ja ne ovat Suomen arvostetuimpia tunnustuksia insinöörityön alalla.

image with text

Suomalainen insinöörityöpalkinto

TEK ja TFiF jakavat vuosittain 30 000 euron palkinnon henkilölle tai työryhmälle, joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa. Teknisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen vaatii usein pitkäjännitteistä ponnistusta, joka on vaikeasti mitattavaa. Haluamme tehdä tätä tärkeää työtä näkyväksi ja antaa tunnustusta upeille onnistumisille.  

Lue lisää
 

image with text

Väitöskirjapalkinto

TEK ja TFiF jakavat vuosittain väitöskirjapalkinnon tunnustuksena kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka on merkittävästi edistänyt tekniikan alan osaamista Suomessa. Palkinto on 7 500 euron arvoinen.

Lue lisää

Diplomityöpalkinto

TEK ja TFiF jakavat vuosittain diplomityöpalkinnon tunnustuksena laadukkaasta diplomityöstä valmistuneelle diplomi-insinöörille tai arkkitehdille. Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota aiheen laaja-alaiseen käsittelyyn, uutuusarvoon sekä käyttökelpoisuuteen. Palkinto on 5 000 euron arvoinen.

Lue lisää

 

Pro gradu -palkinto

MAL jakaa pro gradu -palkinnon vuosittain tunnustuksena laadukkaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. Palkinnolla kiinnitetään huomiota matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen opiskeluun ja tuodaan esiin näiden tieteiden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Palkinto on 5 000 euron arvoinen.

Lue lisää

TuKoKe

Tutki-Kokeile-Kehitä

Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailu eli TuKoKe on suunnattu 4–20-vuotiaille tieteistä ja tekniikasta kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Kilpailussa on kolme sarjaa: alku- ja esiopetuksen sarja, peruskoululaisten sarja sekä lukiolaisten sarja. Osallistua voi minkä tahansa tieteenalan tutkimuksella, projektilla tai keksinnöllä yksin tai ryhmässä. TuKoKeen osallistuminen on maksutonta. TEK järjestää TuKoKe-kilpailun vuosittain yhdessä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa.

Lue lisää
Millenium, palkinto, robotti, tekniikka, tulevaisuus

Millenium-teknologiapalkinto

Joka toinen vuosi jaettava Millennium-teknologiapalkinto on maailman suurin teknologiselle innovaatiolle myönnettävä tunnustus. Palkinnon myöntää Technology Academy Finland (TAF). TEK on Millennium-teknologiapalkintoa jakavan säätiön perustajajäsen. 

Lue lisää TAFin sivuilta