Puhuja, tilaisuus, puhe, opettaja

TEK vaikuttaa

Teemme jatkuvasti töitä tekniikan ja tekniikan alan arvostuksen eteen.
image with text

Europarlamenttivaalit 2024

Eurovaalit ovat teknologiavaalit. EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat moneen. 

  • Voidaanko ilmastonmuutosta ja luontokatoa pysäyttää myös ydinvoiman avulla? 
  • Pärjääkö Suomen teollisuus tukikilpailun kiristyessä? 
  • Miten EU:ssa luodaan yhteisiä datamarkkinoita? 
  • Millaisia tuotteita ihmiset tekniikan takana suunnittelevat kiertotalouden edetessä? 

Maailmanlaajuisiin haasteisiin vastatessa Suomi on EU:n ansiosta kokoaan suurempi vaikuttaja. Siksi on tärkeää, että Suomi vaikuttaa EU:n linjoihin.

Tutustu tekkiläisiin ehdokkaisiin

Tutustu tavoitteisiimme

image with text

Vaikutamme laajasti jäsentemme työelämään ja tekniikan alan tulevaisuuteen. Pyrimme edesauttamaan työmarkkinoiden kansainvälistymistä sekä edistämään tekniikan alan korkean osaamisen jatkuvuutta. Teemme vaikuttamistyötä työmarkkinakysymysten ohella kestävään kehitykseen, osaamiseen, työelämän tasa-arvoon ja elinkeinopolitiikkaan liittyen. Lisäksi tutkimme näitä teemoja tekniikan alalla. Edistämme myös eettistä ajattelua tekniikan alalla

Tekniikan alan korkeakoulutus – Pyrimme edistämään tekniikan alan korkean osaamisen jatkuvuutta.

TKI ja yrittäjyys – Julkiset TKI-investoinnit tulee suunnata niin, että ne houkuttavat runsaasti myös yksityisiä investointeja.

Työelämä – Vaikutamme reilun työelämän puolesta ajamalla muun muassa palkka-avoimuutta.

Kestävä kehitys – Tekniikka tarjoaa tärkeitä ratkaisuja kestävän kehityksen haasteiden ratkomiseen.

Tekniikan alan korkeakoulutus

TKI ja yrittäjyys

Työelämä

Kestävä kehitys

Tutustu TEKin vaikuttamisen päätavoitteisiin