Palaveri neuvotteluhuoneessa jäsenten kesken

Päätöksenteko

TEK on jäsentensä perustama, omistama ja johtama. Jäsenten keskuudestaan valitsema valtuusto on TEKin ylin päättävä elin.

Valtuusto

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin.

TEKin vaalit

Valtuusto valitaan jäsenvaalilla joka kolmas vuosi.

Hallitus

Hallitus vastaa yhdistyslain mukaisesti TEKin toiminnasta.

Valiokunnat

Valiokunnat toimivat hallituksen neuvonantajina.

Kunniajäsenet

Kunniajäseniksi voidaan kutsua tekniikan tai teollisuuden alalla ansioituneita henkilöitä.

Työelämän arkkitehtiraati TAR

TAR on arkkitehtien työelämän asiantuntija.

Alueseurat

Alueseurat ja teknilliset seurat ovat oman alueensa tekkiläisten yhdysside.

Kerhot

Kerhoissa voit tutustua muihin tekkiläisiin yhteisten mielenkiinnon kohteiden parissa.

TEKin päätöksenteko perustuu jäsendemokratiaan. TEKin jäsenet valitsevat vaaleilla valtuuston, joka on TEKin ylin päättävä elin. Valtuuston valitsema hallitus vastaa yhdistyslain mukaisella tavalla TEKin toiminnasta. Hallitus valitsee toiminnanjohtajan, joka vastaa TEKin operatiivisesta toiminnasta ja johtaa TEKin toimistoa. Valiokunnat toimivat hallituksen neuvonantajina omilla asiantuntija-aloillaan.  

Myös opiskelijajäsenillä on edustus valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa.

Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n muodostavat Tekniikan Akateemiset ry ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF rf.