Sisällöt avainsanalla: opiskelijatutkimus

Opiskelijat luentosalissa, yksi kuvaa toista puhelimella.
Tekniikan alan opiskelijoista lähes kaksi kolmesta käyttää opiskelussaan generatiivisia tekoälytyökaluja: 48 prosenttia käyttää AI-työkaluja toisinaan ja 14 prosenttia usein. Lisäksi reilu kolmannes opiskelijoista kertoo olevansa tietoinen näistä työkaluista. Tekoälyn hyödyntämiseen liittyy kuitenkin paljon epätietoisuutta. Myöskään koulutusta tai ohjeita ei tunnu olevan yliopistoissa saatavilla. Perehdy Opiskelijatutkimuksen tuloksiin tekoälyn hyödyntämisestä tekniikan alan opiskelussa interaktiivisen visualisaation avulla.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-opiskelijat/opiskelijatutkimus-tekoaly-opinnoissa

Opiskelijoita yliopistolla.
Opiskelijat kokevat täysjäseniä tärkeämmäksi, että TEK nostaisi yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän lainsäädäntöä, työmarkkinaedunvalvontaa, osaamisen kehittämistä työelämässä, ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, yhdenvertaisuutta ja inklusiivisuutta sekä yrittäjyyttä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/opiskelijoille-lahes-kaikki-on-tarkeampaa

opiskelija kävelee
Kysyimme viime syksynä tekniikan alan opiskelijoilta, kuinka moni on kokenut häirintää tai epäasiallista kohtelua. Tulokset olivat masentavat, mutta eivät valitettavasti yllättäneet. Häirintää ja epäasiallista kohtelua koetaan niin opiskeluissa ja opiskelijatoiminnassa kuin työelämässäkin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/blogi-siedettavaa-hairintaa

Graafi: Pelkään että tulen syrjityksi tulevalla työurallani
TEKin tiedote. Tekniikan alan opiskelijoista seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat näkevät tulevaisuudessa enemmän riskejä kuin ne, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/lahes-puolet-sateenkaarevista-opiskelijoista-pelkaa-tulevansa-urallaan-syrjityksi

kahvikuppi, johon heijastuu sateenkaari
Sukupuolten välillä on huomattavia eroja siinä, pelkääkö opiskelija tulevansa työurallaan syrjityksi. Eniten pelkoa syrjinnästä on lhbtiq+-opiskelijoilla.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/sateenkaareva-ura-on-tyolaampi

puoliksi syöty mätä omena kirjapinon päällä
Tulevaisuuden toivot väsyvät ennen kuin he ennättävät edes kunnolla työuralle. Opiskelijoiden jaksamis­ongelmista korona on vain se kuuluisin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kampuksilla-kytee-jaksamiskriisi

opiskelija kantaa kassia, jossa on sateenkaarikuosi
Tekniikan alalla vähemmistöihin kuuluvat opiskelijat kohtaavat enemmän häirintää ja epäasiallista kohtelua kuin opiskelijat, jotka eivät kuulu vähemmistöihin. Kokemukset liittyvät esimerkiksi ulkopuolelle jättämiseen, osaamisen vähättelyyn, asiattomiin kommentteihin sekä seksuaaliseen häirintään.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tekin-opiskelijatutkimus-vahemmistoon-kuuluminen-altistaa-hairinnalle

TEKin opiskelijatutkimus 2021: jaksaminen
Tekniikan alan opiskelijoista puolet on huolissaan jaksamisestaan, selviää Tekniikan akateemiset TEKin tuoreesta opiskelijatutkimuksesta. Jaksamishuolia on enemmän kandi- kuin maisteriopiskelijoilla. TEK tarjoaa ensihätään tukichatin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyomarkkinoille-valmistuu-loppuunpalaneita-ihmisia

Yhteistyö, ihmiset, ulkoilma
TEKin opiskelijatutkimuksessa on kysytty vuosina 2015, 2019 ja 2021 opiskelijoiden tärkeinä ja todennäköisinä pitämiä uratavoitteita. Tulevaisuus tekniikan alalla näyttää opiskelijoiden mielestä valoisalta: itselle tärkeinä pidettyjen tavoitteiden toteutumista tulevaisuuden työssä pidetään hyvin todennäköisenä. Tämä kertoo muun muassa tekniikan alan koulutuksen yleisistä hyvistä työnäkymistä ja koulutuksen laadusta.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-opiskelijat/opiskelijatutkimus-uratavoitteet

Opiskelija, opiskelu, teekkari, kampus, yliopisto
Vuoden 2018 opiskelijatutkimuksessa tarkasteltiin työssäkäynnin lisäksi toimintakulttuuria teekkarikilloissa ja ainejärjestöissä.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-opiskelijat/opiskelijatutkimus-2018-toimintakulttuuri-killoissa-ja-ainejarjestoissa