Sofia Saarinen nojaa toimistohyllyyn.

Blogi: Sateenkaarevuuden tulee saada näkyä teekkareilla työelämässä

|
Blogimerkintä

Työelämän diversiteetin kasvaessa sateenkaarevuus pitäisi nähdä tekniikan alan yrityksissä positiivisena ja kilpailukykyä edistävänä tekijänä.

Sateenkaarevat eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat teekkarit ovat kokeneet muita vastaajia enemmän häirintää ja epäasiallista kohtelua opintojen aikana. Työelämässä häirintää ja epäasiallista kohtelua ovat kokeneet hieman enemmän vain rodullistettuun vähemmistöön kuuluvat, selvisi vuoden 2021 TEKin opiskelijatutkimuksesta.

Sateenkaarevat teekkarit myös vastasivat odottavansa ja luottavansa omaan tulevaisuuden työuraansa vähemmän kuin muut vastaajat: opiskelijatutkimukseen vastanneista sateenkaarevista opiskelijoista 46 prosenttia pelkää tulevansa urallaan syrjityksi. Työelämän yhdenvertaisuuden kehittämisen eteen on tehty valtavasti töitä, mutta miksi epävarmuus on silti vahvempaa kuin luottamus?

Työelämän yhdenvertaisuuden kehittämisen eteen on tehty valtavasti töitä, mutta miksi epävarmuus on silti vahvempaa kuin luottamus?

Odotukset omasta työurasta syntyvät jo opintojen aikana. Tutkin pro gradussani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien tekniikan alan opiskelijoiden odotuksia omasta tulevaisuuden työurasta. Tuloksista selvisi, että mikäli sateenkaareva opiskelija oli kokenut opintojen aikana syrjintää, hän uskoi heikommin omaan tulevaisuuden työuraansa. Tästä syystä teekkarikulttuurissa tulisi ottaa entistä tarkemmin huomioon sateenkaarevan vähemmistön ongelmallisiksi kokemat asiat, kuten seksistinen ja vähemmistöjä halventava vitsaileminen ja keskustelukulttuuri. Teekkarikulttuurissa pitäisi lähteä purkamaan yleisiä oletuksia teekkareista ja laajentaa mielikuva teekkareista koskemaan kaikkia niitä henkilöitä, joita tekniikan alalta löytyy.

TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh’n väitöstutkimuksen mukaan tekniikan ala on rakennettu miehiseksi. Alan työpaikoilla monimuotoisuus ei juurikaan näy ja ruokapöytäkeskusteluissa kuulee edelleen sateenkaarevaa vähemmistöä halventavia vitsejä ja ennakkoluuloja. Jos ei sovi työpaikan yleiseen muottiin, voi lopputuloksena olla ongelmia työssä jaksamisessa, työtyytyväisyydessä ja -tuloksellisuudessa. Kenen työnantajan mielestä tällainen on kannattavaa?

Työpaikan diversiteetillä eli monimuotoisuudella on tutkimusten perusteella ollut positiivinen yhteys houkuttavuuteen, uudistamiskykyyn ja tuottavuuteen ja se on lisännyt innovatiivisuutta, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja näkökulmia yrityksessä. Sateenkaarevuutta ei siis tulisi nähdä vain yksittäisenä meriittinä vaan käyttää laajemmin voimavarana yrityksen toiminnassa: mitä monipuolisempi työpopulaatio, sitä monipuolisempi on organisaation osaamis- ja kehityspotentiaali. Sateenkaarevuus on suuri rikkaus työelämässä ja sitä tulisi myös kohdella sellaisena.

Ole siis rohkeasti oma itsesi ja ole mukana muokkaamassa yhdenvertaisempaa ja inhimillisempää työelämää. Ihanaa Helsinki Pride -viikkoa kaikille!

Kirjoittaja on vastavalmistunut kasvatustieteen maisteri Turun yliopistosta. Saarinen on koostanut TEKin projektityönä opiskelijoille yhdenvertaisuusoppaan. Saarisen pro gradu käsitteli sateenkaarevien teekkareiden odotuksia omasta tulevaisuuden työurasta.

Lue myös: Lähes puolet sateenkaarevista opiskelijoista pelkää tulevansa urallaan syrjityksi

Lue myös: Tekniikan alalla pysyvät ne, jotka kokevat kuuluvansa joukkoon

Lue myös: Naiset ja muunsukupuoliset kokevat enemmän seksuaalista häirintää kuin miehet

Lue myös: Kansonen, M. & Nissilä, L. 2022. Diversiteetistä yhteisön supervoima – ammattirekrytoijan näkökulmia moninaisuuden edistämiseen. Teoksessa: Mäki, A. (toim.) Johtamisvainu: Näkemyksellisyyttä johtamiseen. Helsinki: Basam Books Oy.