Jussi-Pekka Teini seisoo lumisen kaislikon edessä.

Kolumni: Osaajapula torppaa vihreän siirtymän

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Me ihmiset tekniikan takana suunnittelemme ja toteutamme vähähiiliset, kiertotalouden mukaiset ratkaisut vanhojen saastuttavien tilalle. Ongelmana on, että meitä ei ole tarpeeksi.

Vihreä siirtymä on alkutekijöissään ja valtaosa siirtymän myötä syntyvistä työpaikoista on vasta tulossa.

Tämä on ammattikunnallemme toisaalta upea uutinen: yhä useampi meistä pääsee pelastamaan maailmaa osana työuraansa. Mutta tämä on myös haaste. Tarvitsemme Suomeen lisää aivopuoliskoja ja käsipareja vihreää siirtymää toteuttamaan, sillä osaajatarve kasvaa nopeammin kuin osaajatarjonta.

Vihreä siirtymä vaikuttaa sekä siihen, mitä pitäisi osata, että siihen, kuinka monta insinööriä työmarkkinoille tarvitaan. TEK on syventynyt näihin kysymyksiin kolmen selvityksen kautta kansallisessa ja Pohjoismaisessa yhteistyössä. Ensimmäinen selvitys tutki laadullisia insinööriosaamistarpeita kiertotaloudessa, toinen selvitys laadullisia ja määrällisiä insinööriosaamistarpeita vähähiilisiirtymässä ja kolmas eri Pohjoismaiden vahvuusalueita ja yhteistyömahdollisuuksia vihreän siirtymän ratkaisuissa.

Selvitykset tunnistavat laadullisia muutostarpeita insinööriosaamiseen niin kiertotaloudessa kuin vähähiilisiirtymässä.

Lisää aloituspaikkoja tekniikan koulutuksiin

Insinööriyden kova ydin on hiilineutraalissa kiertotalousyhteiskunnassa edelleen vahvassa matemaattis-luonnontieteellisessä osaamisessa. Sen lisäksi korostuvat uudenlaiset ajattelu- ja toimintatavat. Esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa, kun kestävän kehityksen ongelmanratkaisu nojaa usein poikkitieteellisiin tiimeihin.

TEKin näkemyksen mukaan tekniikan yliopistokoulutuksen opintosisältöihin ei tarvitse tehdä radikaaleja muutoksia. Keskeisempää on hienosäätää olemassa olevia opintosisältöjä huomioimaan uudet osaamistarpeet. Yliopistojen tulisi muotoilla esimerkiksi harjoitustehtäviä ja -töitä siten, että opiskelija oppii niitä työstäessään käsittelemään myös ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden mukanaan tuomia uusia suunnitteluparametreja.

Valtaosa vihreän siirtymän myötä syntyvistä työpaikoista on vasta tulossa.
- Jussi-Pekka Teini

Jos laadullisesti pääsemme suhteellisen vähällä, määrällisten tarpeiden osalta on kivisempi tie. Osaajapula uhkaa muodostua vihreän siirtymän pullonkaulaksi, joten tekniikan alan aloituspaikkoja on lisättävä. Esimerkiksi vihreän siirtymän osaamistarpeita vetyteollisuuden, akkuteollisuuden, korjausrakentamisen, sähköverkkojen ja uusiutuvan sähköenergian tuotannon osalta käsittelevässä selvityksessä arvioitiin, että alalle tarvitaan tuhansia uusia insinöörejä vuosittain pelkästään näiden sektoreiden osaajatarpeisiin vastaamiseksi. Ilman aloituspaikkojen lisäämistä tarpeeseen ei pystytä vastaamaan.

Osaajapulaa tulee paikata myös maahanmuutolla ja uudelleenkouluttamalla nykyistä työvoimaa.

Lue myös:

Kolumni: TEKillä on kolme tavoitetta vihreässä siirtymässä

Kolumni: Vihreää valoa tunnelin päässä

Kolumni: Kiertotalous on vasta tulossa

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan tekniikan tai luonnontieteen yliopistokoulutuksen saaneiden sekä näiden alojen opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Vietämme TEKissä vihreän siirtymän teemavuotta. Järjestämme jäsenistömme iloksi ja hyödyksi useampia aihetta käsitteleviä teemailtoja, tutustu esimerkiksi teemailtoihin 2.3.2023 (tallenne on katsottavissa jälkikäteen TEKin tallennekirjastosta) ja 19.4.2023. Nostamme esiin ympäristökriisejä ratkaisevia upeita jäseniämme (ilmianna itsesi!). Sivistämme itseämme ja kiinnitämme huomiota organisaatiomme toiminnan ympäristöystävällisyyteen.