Jussi-Pekka Teini seisoo lumisen kaislikon edessä.
TEK viettää vuonna 2023 vihreän siirtymän teemavuotta. Tunnistat teemavuoden sisällöt kuvan päällä näkyvästä lehtilogosta.

Kolumni: Vihreää valoa tunnelin päässä

|
Blogimerkintä

Diplomi-insinööri tarkastelee jopa ympäristökriisiä ratkaisujen kautta. Erityisesti Suomella ja meillä tekniikan osaajilla on vihreässä siirtymässä näytön paikka.

Diplomi-insinöörinä olen tottunut tarkastelemaan ongelmia ratkaisujen kautta. Näin myös aikamme suuria kriisejä eli ilmastonmuutosta ja lajikatoa. Isossa kuvassa ilmastonmuutoksen ratkaisu on hiilineutraalius, lajikadon kohdalla kiertotalous. Jotta nämä ratkaisut toteutuvat, meidän tulee valjastaa meidän tekniikan osaajien tiedot ja taidot vihreään siirtymään.

Kun puhun vihreästä siirtymästä, tarkoitan yhteiskunnan muutosprosessia nykyisestä saastuttavasta ja luonnonvaroja tuhlaavasta yhteiskuntajärjestelmästä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Vihreä siirtymä mahdollistaa elinkelpoisen planeetan tuleville sukupolville. Se on myös osa modernia elinkeinopolitiikkaa, sillä kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja. 

Tilaa (ja tilausta) puhtaalle energiantuotannolle 

Globaalisti yhteinen projekti maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi ei ole vain pakko tehdä, vaan rajoittaminen tarkoittaa myös uusia mahdollisuuksia ja markkinoita, joissa menestymiseen Suomella on erittäin hyvät lähtökohdat.

Hiilineutraaliuden yksinkertaistettu resepti on sähköistää kaikki energiankulutus ja tuottaa tarvittu sähkö puhtaasti. Valtiomme iso pinta-ala ja harva asutus kääntyy tässä eduksemme. Suomeen mahtuu pinta-alaintensiivistä uusiutuvaa energiantuotantoa, kuten tuulivoimaloita. Kun ynnäämme tähän vakaan, puhtaan perustuotannon ydinvoimalla sekä Pohjoismaiden yhteisen sähkömarkkinan, on meille jo lähitulevaisuudessa ennustettavissa toimitusvarmaa sähköä kilpailukykyisin hinnoin. Lisäksi Suomessa on ensiluokkaista luonnontieteellistä ja insinööriosaamista, joka on keskeinen edellytys houkuttelevalle investointiympäristölle.

Suomessa on ensiluokkaista osaamista, joka on edellytys houkuttelevalle investointiympäristölle.
- Jussi-Pekka Teini

Nämä menestyksen eväät ovat alkaneet tuottaa tulosta viimeisen vuoden aikana kiihtyvässä tahdissa. Suomessa on vireillä huomattava määrä merkittävän kokoluokan investointeja. Esimerkiksi Inkooseen kaavaillaan isoa puhtaan teräksen tuotantolaitosta ja sähköpolttoaineiden tuotantoon on vireillä huomattavan paljon hankkeita ympäri Suomen. Lue esimerkiksi Ylen juttu vihreän vedyn tuomista miljardi-investoinneista Suomeen.

Vihreä siirtymä on tuonut meidät uuteen tilanteeseen, jossa Suomen on syytä miettiä teollisuuspolitiikkaansa strategisella otteella. Valtavan määrän puhdasta sähköä voi käyttää monella tavalla. Voimme pyrkiä olemaan uuden ajan Saudi-Arabia, kuten jotkut ovat luonnehtineet, ja tuottaa esimerkiksi sähköä, vetyä ja sähköpolttoaineita vientiin. Tai voimme tavoitella energiatuotteille korkeampaa jalostusastetta, esimerkiksi puhdasta vetyä hyödyntävää teollisuutta.  

Vihreä siirtymä johtaa vaurastuvaan Suomeen, jos tartumme sen mahdollisuuksiin.

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan tekniikan tai luonnontieteen yliopistokoulutuksen saaneiden sekä näiden alojen opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Vietämme TEKissä vihreän siirtymän teemavuotta. Järjestämme jäsenistömme iloksi ja hyödyksi aihetta käsitteleviä teemailtoja, tutustu esimerkiksi teemailtoihin 2.3.2023 ja 19.4.2023. Nostamme esiin ympäristökriisejä ratkaisevia upeita jäseniämme. Sivistämme itseämme ja kiinnitämme huomiota organisaatiomme toiminnan ympäristöystävällisyyteen.