Jussi-Pekka Teini seisoo lumisen kaislikon edessä.

Kolumni: TEKillä on kolme tavoitetta vihreässä siirtymässä

|
Blogimerkintä

Ammattijärjestönä meillä on luontainen rooli varmistaa, että vihreä siirtymä on sujuva ja oikeudenmukainen edustamamme ammattikunnan osalta.

TEKin tavoitteet vihreässä siirtymässä:

1. Varmistetaan vihreän siirtymän sujuvuus 

Suomi etenee vihreässä siirtymässä kunnianhimoisesti ja päättäjät pitävät kiinni asetetuista tavoitteista, kuten hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 ja luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä. Poliittiset päätökset tukevat uusien puhtaiden teknologiaratkaisujen kehittymistä. Hallitus uudistaa ydinenergialain mahdollistamaan sarjatuotetut ydinvoimalat ja edistää muiltakin osin puhtaita energiaratkaisuja sekä korkean jalostusarvon puhtaan teollisuuden syntymistä Suomeen. 

2. Pidetään huolta osaajien riittävyydestä 

Seuraava hallitus lisää korkeakoulujen rahoitusta aloituspaikkojen lisäämiseksi erityisesti tekniikan alalla, edistää kv-taustaisten muuttamista ja työllistymistä Suomeen, sekä vahvistaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia vihreän urasuunnittelun tueksi.

3. Pidetään huolta insinööriosaamisesta, jotta se on tulevaisuudenkestävää 

Kehitämme yliopistojen johdolla tekniikan alan opetusta vastaamaan vihreän siirtymän osaamistarpeisiin. Tämän aiheen tiimoilta keskustelemme TEKin vuosittaisessa seminaarissa Future-Proof Engineering Education. Tervetuloa mukaan 20.4.2023!

Lue myös:

Kolumni: Osaajapula torppaa vihreän siirtymän

Kolumni: Vihreää valoa tunnelin päässä

Kolumni: Kiertotalous on vasta tulossa

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan tekniikan tai luonnontieteen yliopistokoulutuksen saaneiden sekä näiden alojen opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Vietämme TEKissä vihreän siirtymän teemavuotta. Järjestämme jäsenistömme iloksi ja hyödyksi useampia aihetta käsitteleviä teemailtoja, tutustu esimerkiksi teemailtoihin 2.3.2023 (tallenne on katsottavissa jälkikäteen TEKin tallennekirjastosta) ja 19.4.2023. Nostamme esiin ympäristökriisejä ratkaisevia upeita jäseniämme (ilmianna itsesi!). Sivistämme itseämme ja kiinnitämme huomiota organisaatiomme toiminnan ympäristöystävällisyyteen.