TEKin Pride-liput liehuvat sinistä taivasta vasten.

Blogi: Rauhaa ja toivoa sateenkaari-ihmisille – vuoden jokaisena päivänä

|
Blogimerkintä

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole vieläkään yhdenvertaisia yhteiskunnassamme. Mahdollisuuksia ja työkaluja tilanteen parantamiseksi meillä on. Tarvitsemme rohkeutta ottaa työkalut käyttöön, sekä aitoa tahtoa ottaa kaikki mukaan niin opiskelussa kuin työelämässä.

Euroopan perusoikeusvirasto FRA:n tämän vuoden selvityksessä suomalaisista sateenkaari-ihmisistä jopa 41 prosenttia kertoi huomanneensa, että sateenkaari-ihmisiin kohdistetut ennakkoluulot ja suvaitsemattomuus ovat kasvaneet yhteiskunnassamme viimeisen viiden vuoden aikana.

Esille on noussut myös eri-ikäisten sateenkaari-ihmisten kokema syrjintä opiskelussa, terveydenhuollossa ja työelämässä huolimatta siitä, että lainsäädäntömme kieltää seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteetin ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Huoli yhdenvertaisuuslain mahdollisesta heikentämisestä on niin ikään ollut keskusteluissa. Oikeusministeriö on valmistelemassa muutosta yhdenvertaisuuslakiin. Ajatuksena on poistaa velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Asia nousi keskusteluun esimerkiksi Akavan, SAK:n ja STTK:n Helsinki Pride -viikon tilaisuudessa 25.6.2024.

TEKissä me tunnustamme sateenkaaren värejä ja haluamme ylpeästi tehdä sateenkaareville yhdenvertaista opiskelu- ja työelämää tekniikan aloille. Tavoitteemme tässä työssä on, että tekniikan ala ottaa yhä enemmän ja aidosti mukaan erilaiset tekniikan oppijat ja osaajat.

Tavoitteemme tässä työssä on, että tekniikan ala ottaa yhä enemmän ja aidosti mukaan erilaiset tekniikan oppijat ja osaajat.

Teemme säännöllistä tutkimusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanteesta opiskelu- ja työelämässä, järjestämme koulutusta (esim. Häirintäyhdyshenkilö-koulutus) ja pidämme viestinnässä näitä teemoja säännöllisesti esillä. Olemme tänä vuonna viidettä kertaa Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani.

Iloinen, riemukas Pride-kulkue ja puistojuhla

Sateenkaaren värit näkyivät jälleen kesäkuussa Suomessa. Ja vielä useita Pride-tapahtumia on tulossa kesän ja syksyn aikana ympäri Suomea.

Lauantaina 29.6. satatuhatpäinen iloinen joukko marssi yhdessä juhlien ja osoittaen mieltään Helsinki Pridessä Senaatintorilta Kaivopuistoon. Mukana oli järjestöjä, organisaatioita, yrityksiä, erilaisia teemaryhmiä ja yksityisiä henkilöitä.

Osallistumalla tapahtumaan halusimme muistuttaa, että kaikkien tulisi olla samanarvoisia yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta pitää edistää ja puolustaa aktiivisesti joka päivä.

Levitetään rauhaa ja toivoa

Helsinki Priden teemana on tänä vuonna rauha ja toivo. Rauhan viestinä voi olla, että jokainen saa kasvaa rauhassa omaksi itsekseen häiriöttä. Työpaikoilla tämä voi tarkoittaa, että jokainen on hyvä omana itsenään. Rauhan teemaan kuuluu työpaikoilla myös, että tärkeintä on asiantuntemus ja osaaminen, ei henkilökohtaiset ominaisuudet. Se, että työpaikalla toimintaan niin, että kunnioitetaan jokaista ja nähdään koko ihmisyys, on myös osoitus rauhasta.

On tärkeää luoda toivoa nykyistä paremmasta tulevaisuudesta. Sitä voi työpaikoilla tuoda esille konkreettisin toimin: henkilökunnan yhdenvertaisuuskoulutus, sukupuolineutraalien työnimikkeiden ja -työkielen käyttö, omien asenteiden ja ennakkoluulojen tuuletus, esteettömät, sukupuolineutraalit ja turvalliset työskentely- ja taukotilat.

Rauhan ja toivon edistäminen ja tavoittelu on ajankohtaista työpaikoilla, yhteiskunnassa, kaikkialla.

Sinun, minun, meidän yhteinen asiamme

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja puolustaminen kuuluu ihan jokaiselle, eikä se ole mielipidekysymys. TEKissä olemme tämän matkan aloittaneet, mutta oppimista on paljon ja tekemistä vielä enemmän. Näemme, että yhdessä meillä on avaimet reiluun, erilaisten osaajien hyvään työelämään, joka ottaa mukaan kaikki työikäiset.

Työkaluja on olemassa. Tässä muutama esimerkki:

Hyvää, kaikille turvallista ja erilaisuutta kunnioittavaa kesää!