Opiskelijoita istumassa nurmikolla kesäisenä päivänä

Yhdenvertaisuusopas

Yhdenvertaisuusopas tarjoaa konkreettisia vinkkejä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman opiskelijakulttuurin rakentamiseen sekä epäasialliseen kohteluun puuttumiseen. Tutustu verkko-oppaan sisältöihin tällä sivustolla!

TEKin yhdenvertaisuusopas sai alkunsa Antti Ilmavirran diplomityöstä Inklusiivisuus teekkarijärjestöjen toiminnassa, joka valmistui keväällä 2022. Kyseisen työn tutkimustulokset osoittavat, että opiskelijoilla on sekä tarve että halu yhdenvertaisempaan opiskelijakulttuuriin ja -ympäristöön.

Tämän yhdenvertaisuusoppaan tarkoituksena on tuoda esille erilaisia tapoja kehittää yhdenvertaista kulttuuria, puuttua epäasialliseen kohteluun sekä hyödyllisiä ja ajankohtaisia tutkimuksia ja linkkejä aiheeseen liittyen.

Lue Antin haastattelu

Toimintaohjeita
Konkreettisia toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin
Tarkistuslistat
Tarkistuslistat yhdenvertaisempaan toimintaan tapahtumajärjestäjälle, viestijälle sekä jokapäiväiseen vuorovaikutukseen
Yhdenvertaisuus
Mitä yhdenvertaisuudella oikeastaan tarkoitetaan?
TEKin tutkimus
TEK tekee tutkimusta opiskelijoiden hyvinvoinnista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta
Sanasto
Yhdenvertaisuuteen liittyvä sanasto
Yhdenvertaisuuden kuusi kultaista ohjetta
Lyhyt oppimäärä yhdenvertaisuuteen.