Sirkku Pohja seisoo Senaatintorin laidalla, kädessään TEKin sateenkaaren värinen lippu.
Sirkku Pohja odottaa Helsinki Pride -kulkueen starttia 1.7.2023.

Kolumni: Purkakaamme normit riemulla ja kapinoiden

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Meistä jokainen voisi ottaa tavoitteekseen tarkastella miten ajattelemme toisista ja toimimme toisia ihmisiä kohtaan, jotta sateenkaari-ihmisten ei tarvitse odottaa aina seuraavaan Pride-juhlaan voidakseen olla oma itsensä.

Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, Helsinki Pride 2023 -kuukausi ja -viikko päättyivät sunnuntaina. Tämän vuoden teemana oli riemu ja kapina. Lauantaina marssimme Senaatintorilta Kaivopuistoon. Meitä oli peräti 100 000 marssimassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta Helsingin keskustassa. Sade ei haitannut yhtään, ilmapiiri oli riemukas, värikäs, hyväntuulinen ja mukaan ottava.

Jokainen osallistuja sai olla oma upea itsensä – jälleen yhtenä päivänä. Mutta miten ne muut 364 päivää? Menevätkö ne vanhojen normien mukaan – varjossa ja kaapissa? Yhteiskuntaa pyörittävät syvään juurtuneet, vanhat normit, vaikka maailma ympärillä muuttuu.

Normien ohjauksessa

Meitä ohjaavat monet asiat, jotka on määritelty meistä riippumatta. Esimerkiksi lainsäädäntö kertoo meille mikä on mahdollista tehdä, mikä ei ja mistä seuraa rangaistus, jos lakia ei noudata. Yhteiskunnassa, opiskelussa ja työelämässä on edelleen hyvin syvällä käsitykset siitä, mikä on tavallista ja hyväksyttyä. Meillä on paljon kirjoittamattomia oletuksia ja sääntöjä, joita oletetaan jokaisen noudattavan ja niihin oletetaan jokaisen mahtuvan. Käsityksemme siitä, mikä on tavallista sekä siitä mikä poikkeaa tästä tavallisesta, on normi. Puhutaan esimerkiksi sukupuolinormista, valkoisuusnormista ja heteronormatiivisuudesta. Joka päivä nämä normit vaikuttavat meihin.

Pride-kulkueessa jokainen osallistuja sai olla oma upea itsensä – jälleen yhtenä päivänä. Mutta miten ne muut 364 päivää?
- Sirkku Pohja

Kun puhumme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteydessä normeista, käsittelemme oletuksia vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä ja ihmisryhmistä, joihin normit vaikuttavat usein hyvin ahdistavasti. Normit sanelevat, millainen on tavoiteltava tapa olla olemassa. Normeja muovaavat eniten ne, joilla on auktoriteettiasema, keskenään samanlainen ryhmä ja valtaa muihin nähden.

Jos mahtuu itse normien rajojen sisäpuolelle, voi olla vaikea ymmärtää esimerkiksi sateenkaari-ihmisten tarpeita, tai miten soveltaa ja muuttaa normeja ihan kaikille sopiviksi. Valta-asemasta katsottuna hyvät suunnitelmat ja päätökset sateenkaari-ihmisiin ja rakenteisiin vaikuttavista asioista voivat siis rajata sateenkaari-ihmiset kokonaan ulos, luoda ja ylläpitää yhdenvertaisuuden esteitä sekä syrjiä.

Normikritiikkiä peliin ja vähemmistöt esiin

Normikriittisyydessä on kyse vallitsevien normien ja valtasuhteiden analyyttisesta tarkastelusta, silloin kun ne edistävät ja ylläpitävät syrjiviä käytänteitä. Näitä käytänteitä pitää purkaa ja muuttaa sellaisiksi, että niiden sisään sopivat kaikki ihmiset. Tämä edellyttää näkemistä omien rajojen ulkopuolelle ja aktiivista tekemistä.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme muun muassa, että sukupuolen ilmaisu, sen määrittely tai määrittelemättömyys ei saa vaikuttaa eikä estää mahdollisuutta toteuttaa itseään, opiskella haluamassaan koulutusohjelmassa tai työskennellä unelma-ammatissaan. Tarvitsemme muun muassa kaksijakoisen ja häirintää, ulossulkemista ja syrjintää tuottavan mies-nais-sukupuolijärjestelmän muutosta niin normeissa kuin arjessa.

Käytännössä normien ”rajojen” pitää olla niin leveällä, että jokainen voi esimerkiksi pukeutumisellaan tuoda itseään esille jokapäiväisessä elämässään niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-ajallaan joutumatta syrjityksi tai kokemaan pelkoa. Meistä jokainen voisi ottaa tavoitteekseen tarkastella miten ajattelemme ja toimimme toisia ihmisiä kohtaan. Millaisia normeja noudatamme omassa ajattelussamme ja miten voimme purkaa haitallisia toimintamallejamme tänään ja joka päivä tehdäksemme lähiympäristöämme ja koko maailmaa yhdenvertaiseksi. Jotta sateenkaari-ihmisten ei tarvitse odottaa aina seuraavaan Pride-juhlaan voidakseen olla oma itsensä.

Annetaan kaikille mahdollisuus onnistua omana itsenään.

Riemua ja kesää!

Tekniikan akateemiset TEK on Helsinki Priden virallinen kumppani 2023.

Avainsanat: