Opiskelijoita istuu auringossa haalarit päällä

Opiskelijoiden palkkasuositukset

Annamme vuosittain suositukset tekniikan alan opiskelijoiden ja valmistuneiden alku- ja harjoittelupalkoista.

Tutkimme ja tilastoimme ammattikunnan palkkaa ja sen kehitystä. Tutkimustiedon perusteella annamme vuosittain suosituksen tekniikan alan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden alkupalkkaa varten. Annamme palkkasuositukset myös harjoitteluille ja opinnäytetöille.

Alkupalkkasuositus

TEK on päättänyt alkupalkkasuosituksesta, joka on 4 180 euroa/kk. Suositus on voimassa 1.12.2022 – 31.5.2023Edellisestä jaksosta nousua on 40 €/kk. Huomaathan, että palkkatasoissa on sekä alueellisia että alakohtaisia eroja, tarkempaa tietoa ja oman tilanteesi voit tarkistaa TEKin Palkkanosturista tai palkkaneuvonnasta.

Alkupalkkasuositus perustuu kyselytutkimuksista saatuihin tietoihin vastavalmistuneiden palkoista. Suositus on asetettu toteutunutta keskipalkkaa hieman korkeammalle tasolle, koska TEKin tavoitteena on edistää jäsenten palkkakehitystä. Alkupalkkasuositusta asetettaessa otetaan huomioon myös ennusteet tulevasta suhdanne- ja palkkakehityksestä.

Palkkasuositus on tarkoitettu koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin äskettäin valmistuneille, joilla ei vielä ole pidempää työkokemusta oman alan tehtävistä. Alkupalkat ovat korkeampia erityisen vaativissa tehtävissä ja paljon työkokemusta omaavilla sekä pääkaupunkiseudulla.

Alkupalkkasuositusta on hyvä käyttää palkkaneuvottelussa lähtökohtana, johon omaa palkkatoivetta sekä osaamista ja kokemusta kannattaa verrata. Palkkaneuvottelussa on hyvä muistaa myös työnantajan mahdollisuus tarjota palkan ohella luontoisetuja tai muita etuja.

Harjoittelijoiden palkkasuositukset

TEK määrittää vuosittain opiskelijoille harjoittelupalkkasuositukset, jotka koskevat omaan opintoalaan liittyvää työtä. Alta löytyvästä taulukosta löydät harjoittelijapalkkasuositukset vuodelle 2023.

 

Opintopisteet Palkkasuositus (€/kk)
0-59 2 170
60-119 2 310
120-179 2 460
180-239 2 650
240-300 2 880
diplomityö/gradu 3 000

 

Harjoittelupalkkasuositus perustuu tekkiläisten opiskelijoiden kesätöistään antamiin palkkatietoihin ja palkkatason muutosennusteisiin. Harjoittelijapalkkasuositus on hyvä lähtökohta palkkapyynnölle.

Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä.

Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. Mahdolliset luontoisedut, kuten lounas- tai puhelinetu eivät sisälly palkkasuositukseen.

Katso muotoilijoiden alkupalkkasuositukset Ornamon sivuilta

Diplomityön ja pro gradu -tutkielman palkkasuositus

TEK on päättänyt diplomityön ja pro gradu -tutkielman palkkasuositukseksi 3 000 euroa / kk vuodelle 2023.

Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita työtehtäviä, ne on hyvä ottaa huomioon palkkaa nostavana tekijänä.