Korona vaikeutti opiskelijoiden kesätyönhakua

|
Uutinen
Kuuntele

Aiempaa useampi opiskelija vietti kesän työttömänä tai opintojen parissa. Vaikka etäopiskelun käytäntöjen puute hankaloitti opiskelua, opiskelijat olivat
tyytyväisiä yliopistojen koronatoimiin.

Lukuvuoden aikaisessa työnteossa ei havaittu muutosta vuoteen 2019 verrattuna

 

 

Työttömien määrä kasvoi selvästi verrattuna kesään 2019: nyt työttömänä oli 7% vastaajista, viime vuonna 2%. Lisäksi edellistä kesää suurempi osuus opiskeli tai teki opinnäytetyötä ilman työsuhdetta. 

Kesätöissä olleista 38 % kertoi, että kesätyöpaikan hankinta oli tänä vuonna vaikeaa tai erittäin vaikeaa. Viime vuonna tätä mieltä oli 30% vastaajista. 

Niistä, jotka eivät olleet töissä kesällä, 63 % kertoi hakeneensa töitä. Heistä 28 %:n osalta prosessi keskeytyi koronan vuoksi. Toisaalta 13 % kesällä ilman töitä olleista kertoi jättäneensä työnhaun kokonaan väliin, koska se tuntui turhalta koronatilanteen takia. 

24 % opiskelijoista kertoi, että korona on heikentänyt toimeentuloa jonkin verran tai merkittävästi. 
68 %:n toimeentuloon se ei ollut vaikuttanut. 

Korona heikensi hyvinvointia, mutta toi joustoa opintoihin

58% arvioi, että korona-aika on heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia omassa yliopistossa.

35 % kuvasi koronan heikentäneen omaa hyvinvointia.

79 % kertoi olevansa eri mieltä väitteen ”korona-aika on vahvistanut yhteenkuuluvuutta yliopistossani” kanssa.

54 %:n mielestä opetuksen laatu on vaihdellut etäopetuksessa enemmän kuin lähiopetuksessa

 

24 % kertoi etäopiskeluun liittyvien käytäntöjen puuttumisen haitanneen opiskelua. 

62 % kuvasi korona-ajan tuoneen joustavuutta ja monipuolisuutta opintojen suorittamiseen. 

43 % sanoi opiskelun ja muun elämän yhteensovittamisen sujuneen aiempaa helpommin korona-aikana. 

Yliopistot saavat kiitosta koronatoimistaan

69 %:n mielestä oma yliopisto on reagoinut riittävästi koronaviruksen nyt ja tulevaisuudessa aiheuttamiin haasteisiin. 

72 % kertoi oman yliopiston onnistuneen koronaan liittyvässä viestinnässä.

60 % sanoi oman yliopistonsa tehneen onnistuneen digiloikan.

Näin tutkimus tehtiin

TEKin opiskelijatutkimuksen aineisto kerättiin 29.9.–6.10.2020. Tutkimukseen vastasi ennätykselliset 3808 TEKin opiskelijajäsentä (pl. fuksit). Vastausprosentti oli 22.