Kuvituskuva TEKin toimistolta, pöydällä avoimia lehtisiä.

Tietoa TEKin vaaleista

TEK on jäsentensä perustama, omistama ja johtama. Vaaleissa valitaan jäsenten keskuudesta valtuusto, joka käyttää TEKissä ylintä päätösvaltaa.

In English På svenska

Mistä vaaleissa on kyse?

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka valitaan jäsenäänestyksellä joka kolmas vuosi. Kevään 2023 vaaleissa valitaan valtuusto kaudelle 2023–2026. Valtuusto koostuu 70 valtuutetusta, joista 66 ovat Tekniikan Akateemiset ry:n edustajia ja 4 Tekniska Föreningen i Finland r.f:n edustajia. Lisäksi opiskelijoilla on 7 paikkaa TEKin valtuustossa, heitä ei valita TEKin vaaleissa vaan avoimella haulla aina kalenterivuodeksi kerrallaan.   

Tänä vuonna vaalit ovat myös entistä ympäristöystävällisemmät. Kannustamme jokaista äänestämään sähköisesti sekä valitsemaan sähköisen vaaliviestinnän OmaTEK-jäsenportaalissa, jotta voimme vähentää postitse lähetettävän materiaalin määrää. 

Lue lisää sähköisestä vaalista

Mitä valtuutetut tekevät?

TEKin valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan työmarkkinoilla, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. TEKin valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta.

Valtuustotyö tarjoaa erinomaisen näköalapaikan työmarkkinoihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä laajan ammattikunnan jäsenten verkoston. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Lue lisää valtuuston syyskokouksesta ja päätöksistä täällä.

Valtuuston kokousten lisäksi valtuutetut osallistuvat oman valtuustoryhmänsä kokouksiin ja yhteydenpitoon. Valtuustoryhmät esimerkiksi valmistelevat valtuustoaloitteita haluamistaan painotuksista ja muutoksista TEKin toiminnassa.   

Kysyimme nykyisten valtuustoryhmien puheenjohtajilta näkemyksiä TEKin tulevaisuudesta ja kuluneen valtuustokauden onnistumisista. Lue lisää TEK-lehden artikkelista

Kuka voi asettua ehdolle?

Oikeutettuja asettumaan ehdokkaiksi sekä äänioikeutettuja ovat Tekniikan Akateemiset ry:n (TA) ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF-TEK) henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys on ollut voimassa 1.1.2023.

Lue lisää ehdolle asettumisesta

Aikataulu 2023

  • Äänioikeus ja vaalikelpoisuus määräytyvät 1.1.2023 tilanteen mukaan. Äänestys- ja vaalikelpoisia ovat Tekniikan akateemiset ry:n ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF-TEK) henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys on ollut voimassa 1.1.2023.

  • Vaalikelpoisuuden valitusaika 10.1. – 24.1.

  • Ehdokasasettelu 10.1. klo 9.00 – 6.2. klo 12.00. 

  • Ehdokaslistat hyväksytään vaalilautakunnassa 27.2. 

  • Vaalikone auki ehdokkaille 28.2. – 13.3. klo 12.00. 

  • Vaalikone auki koko jäsenkunnalle 13.3. klo 12.00 jälkeen – 3.4. klo 23.59.

  • Äänestysaika alkaa 20.3. klo 9.00.  

  • Postiäänestyksen osalta äänestysaika päättyy 27.3. ja 3.4. mennessä saapuneet äänet huomioidaan.   

  • Kaikkien äänten tulee olla perillä 3.4. klo 23.59.

  • Vaalien tulos julkistetaan 5.4.  

Vaalien tietosuoja

Jäsenten tietosuoja on TEKille arvokasta ja keskeisessä roolissa kaikessa toiminnassa. TEKin vaaleissa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Käsittelemme henkilötietoja vain lain mukaisiin ja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin.

Vaalien yhteydessä keräämme vain vaalien kannalta tarpeellisia tietoja ja säilytämme niitä rajallisen ajan. Henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on solmittu asetuksen vaatimat tietojenkäsittelysopimukset.

Informoimme jäseniämme henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteella, johon voit tutustua täällä

Yhteystiedot

Vaalien järjestämisestä vastaa TEKin vaalilautakunta. 

Kaikissa kysymyksissä tavoitat TEKin vaalitiimin osoitteesta vaalit@tek.fi

Nykyisen valtuuston, hallituksen ja valiokuntien kokoonpanoon voit tutustua täällä.